Mô hình trồng rau sử dụng hạt hữu cơ phân bón được tạo ra từ các loại phế phụ phẩm nông nghiệp (bã mía/rơm rạ)

Mô hình trồng rau sử dụng hạt hữu cơ phân bón được tạo ra từ các loại phế phụ phẩm nông nghiệp (bã mía/rơm rạ)

08/10/2020

Tháng 9 năm 2020, Viện Di truyền nông nghiệp tổ chức đoàn nghiệm thu mô hình trồng rau sử dụng hạt hữu cơ phân bón được tạo ra từ các loại phế phụ phẩm nông nghiệp (bã mía/rơm rạ). Đây là một trong các sản phẩm của nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư Việt Nam – CHLB Đức “Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng một số vật liệu mới từ phế phụ phẩm mía đường và lúa để nâng cao giá trị gia tăng và phục vụ nông nghiệp bền vững”, mã số NĐT.22.GER/16

Đoàn nghiệm thu gồm: (1) Đại diện Viện Di truyền nông nghiệp: PGS.TS. Đặng Trọng Lương ((Phó Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp), TS. Lê Đức Thảo (Phó Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp), GS.TS. Đỗ Năng Vịnh (chủ nhiệm nhiệm vụ) và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ; (2) Đại diện Tổng công ty Mía đường Lam sơn (LASUCO): ông Lê Văn Tam (chủ tịch Hội đồng quản trị); (3) Đại diện Văn phòng Chương trình quốc gia: TS. Trần Thị Thu Hương; (4) Đại diện Sở KH&CN tỉnh Thanh Hóa: TS. Nguyễn Ngọc Túy (Giám đốc sở KH&CN tỉnh Thanh Hóa); và các thành viên khác

Một số hình ảnh của đoàn nghiệm thu tại Công ty Mía đường Lam Sơn (Thanh Hóa)

Hạt hữu cơ phân bón sản xuất từ phụ phẩm rơm rạ và bã mía được sử dụng để bón rau và mía (3,6 ha) tại LASUCO và một số hợp tác xã tại Thanh Hóa đã cho kết quả tốt, có khả năng ứng dụng tại nhiều nơi. Năng suất rau sử dụng hạt hữu cơ tăng 16% so với rau không sử dụng dụng hạt phân bón này. Điều này chứng tỏ nhóm nghiên cứu cùng với Viện Di truyền Nông nghiệp đã góp phần xây dựng được cơ sở khoa học và công nghệ chế biến các loại phế phụ phẩm nông nghiệp (bã mía/rơm rạ) ở Thanh Hóa thành các loại vật liệu hữu cơ có giá trị cao đối với nông nghiệp bền vững và môi trường xanh thông qua hợp tác nghiên cứu Việt Nam - CHLB Đức.