Thứ năm, 21/11/2019 12:57

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia mã số ĐM.15.DN/15

18/10/2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

 

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Nhiệm vụ: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo dây chuyền và thiết bị để đổi mới công nghệ sản xuất dây cáp điện

Mã số: ĐM.15.DN/15

Thuộc:

- Chương trình:   Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020

- Khác (ghi cụ thể):

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Nghiên cứu thiết kế, chế tạo dây chuyền và thiết bị sản xuất dây cáp điện với thời gian ngắn, chi phí thấp, năng xuất cao

- Gắn kết thêm quan hệ giữa doanh nghiệp, nhà khoa học, trường đại học, cao đẳng trong cả nước

- Nâng cao trình độ khoa học công nghệ trong nước, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa phát triển.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Vũ Quang Hà

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty TNHH Công nghiệp Quang Nam

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                                21.340,4 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:   10.699,0 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                             10.671,4 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 24 tháng

Bắt đầu: tháng 11 năm 2015

Kết thúc: tháng 11 năm 2017

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền : Gia hạn đến hết tháng 08 năm 2018

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

TS. Vũ Quang Hà

Tiến sĩ

Công ty TNHH CN Quang Nam

2

TS. Trần Quốc Trình

Tiến sĩ

Học viện kỹ thuật Quân sự

3

KS. Vũ Hoài Quang

Kỹ sư

Công ty TNHH CN Quang Nam

4

TS. Phạm Ngọc Hiếu

Tiến sĩ

Viện Nghiên cứu sáng chế và khai thác CN

5

TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Tiến sĩ

Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

6

TS. Nguyễn Ngọc Kiên

Tiến sĩ

Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

7

TS. Đỗ Đức Nam

Tiến sĩ

Văn phòng HĐ Chính sách KHCN Quốc Gia

8

ThS. Nguyễn Minh Quân

Thạc sỹ

Công ty TNHH CN Quang Nam

9

ThS. Nguyễn Xuân Quỳnh

Thạc sỹ

Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

10

ThS. Nguyễn Trường Phi

Thạc sỹ

Cục ứng dụng và phát triển công nghệ

 

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Thời gian: Tháng 10/2018.

Địa điểm:  Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại file đính kèm)