BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA MÃ SỐ SPQG.05b.04

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA MÃ SỐ SPQG.05b.04

11/08/2020

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu công nghệ sản xuất vắc-xin đa giá vô hoạt nhũ dầu phòng 03 bệnh viêm phổi ở lợn do vi khuẩn Mycoplasma hyopneumoniae, Actinobacillus pleuropneumoniae và Streptococcus suis

Thuộc dự án KH&CN: Công nghệ sản xuất vắc-xin đa giá phòng 03 bệnh viêm phổi ở lợn, mã số SPQG.05b.04

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Sản xuất được vắc-xin đa giá vô hoạt nhũ dầu phòng 03 bệnh viêm phổi ở lợn do vi khuẩn Mycoplasma hyopneumoniae, Actinobacillus pleuropneumoniae và Streptococcus suis an toàn, hiệu lực và có giá thành thấp hơn so với vắc-xin nhập ngoại.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Trần Đức Hạnh

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Hạnh Marphavet

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                                            14.176,00      triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:                 9.176,00    triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                           5.000,00    triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu:  Tháng 12 năm 2016.

Kết thúc: Tháng 12 năm 2018.

Thời gian thực hiện được gia hạn theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (Quyết định số 3804/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 11/12/2018): Tháng 12/2019.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh                 khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Trần Đức Hạnh

Tiến sỹ - Chủ nhiệm nhiệm vụ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Hạnh Marphavet

2

Dương Thị Khuyên

Thạc sỹ - Thư ký     khoa học

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Hạnh Marphavet

3

Lê Thanh Hưng

Thạc sỹ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Hạnh Marphavet

4

Phạm Đức Chương

Tiến sỹ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Hạnh Marphavet

5

Trần Văn Phùng

PGS.TS

Viện Khoa học sự sống

6

Trần Văn Thăng

Tiến sỹ

Viện Khoa học sự sống

7

Lê Minh

Tiến sỹ

Viện Khoa học sự sống

8

Hoàng Văn Hưng

Kỹ sư

Viện Khoa học sự sống

  1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Thời gian: Tháng 8-9/2020.

Địa điểm:  Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại file đính kèm)