BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA MÃ SỐ SPQG.05b.05

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA MÃ SỐ SPQG.05b.05

31/12/2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu sản xuất vắc-xin tứ giá qui mô phòng thí nghiệm phòng 4 bệnh ở gia cầm do các chủng vi rút Newcastle, vi rút Infectious bronchitis, vi rút Infectious Bursal Disease và vi khuẩn Haemophilus paragallinarum

Thuộc dự án KH&CN: Vắc-xin tứ giá phòng 4 loại bệnh ở gia cầm: bệnh Newcastle do vi rút Newcastle (ND), bệnh viêm phế quản truyền nhiễm do vi rút Infectious bronchitis (IB), bệnh Gumboro do vi rút Infectious bursal disease (IBD) và bệnh sổ mũi truyền nhiễm do vi khuẩn Haemophilus paragallinarum, mã số SPQG.05b.05

Chương trình: Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Sản xuất được vắc-xin vô hoạt tứ giá phòng 4 bệnh ở gia cầm do các chủng vi rút Newcastle, vi rút Infectious bronchitis, vi rút Infectious Bursal Disease và vi khuẩn Haemophilus paragallinarum, đạt tiêu chuẩn kiểm nghiệm.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Trịnh Quang Đại

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung Ương 5

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                     15.530,000    triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:  13.530,000      triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                2.000,000   triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu:  Tháng 06/2018

Kết thúc: Tháng 12/2020

Thời gian thực hiện được gia hạn theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: Không có.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh                 khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

TS. Trịnh Quang Đại

Chủ nhiệm

Công ty Cổ phần Thuốc thú y TƯ5

2

ThS. Trần Thị Nhuận

Thư ký

Công ty Cổ phần Thuốc thú y TƯ5

3

BSTY. Phạm Thị Nga

Thành viên chính

Công ty Cổ phần Thuốc thú y TƯ5

4

BSTY. Trần Phương Thảo

Thành viên chính

Công ty Cổ phần Thuốc thú y TƯ5

5

BSTY. Lê Thị Vân

Thành viên chính

Công ty Cổ phần Thuốc thú y TƯ5

6

BSTY. Nguyễn Thị Ngân

Thành viên chính

Công ty Cổ phần Thuốc thú y TƯ5

7

TS. Nguyễn Thị Hương

Thành viên chính

Công ty Cổ phần Thuốc thú y TƯ5

8

CNSH. Nguyễn Hồng Vân

Thành viên chính

Công ty Cổ phần Thuốc thú y TƯ5

9

CN. Vũ Duy Long

Thành viên chính

Công ty Cổ phần Thuốc thú y TƯ5

10

PSG.TS.Tô Long Thành

Thành viên chính

Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung Ương

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

       Thời gian: Tháng 01-02/2021.

       Địa điểm:  Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại file đính kèm)