Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia SPQG.05b.03

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia SPQG.05b.03

10/04/2020

Nhiệm vụ: Nghiên cứu tạo giống gốc để sản xuất vắc-xin cúm A/H5N1 Thuộc dự án KH&CN: Công nghệ sản xuất vắc-xin cúm A/H5N1 cho gia cầm, mã số SPQG.05b.03

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu tạo giống gốc để sản xuất vắc-xin cúm A/H5N1

Thuộc dự án KH&CN: Công nghệ sản xuất vắc-xin cúm A/H5N1 cho gia cầm, mã số SPQG.05b.03

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Tạo ra được giống vi rút vắc-xin cúm gia cầm A/H5N1 bằng công nghệ di truyền ngược trên cơ sở các gen HA và NA phân lập từ các biến chủng vi rút mới xuất hiện ở Việt Nam.

- Làm chủ được qui trình công nghệ di truyền ngược để trong một thời gian ngắn (khoảng 6-9 tháng) có thể tạo ra được giống vi rút vắc-xin cúm gia cầm A/H5N1 trên cơ sở các biến chủng mới xuất hiện ở Việt Nam.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Trung Nam

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                 8.156,0     triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:      8.156,0            triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                     0      triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu:  Tháng 10 năm 2016.

Kết thúc: Tháng 9 năm 2018.

Thời gian thực hiện được gia hạn theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (Quyết định số 2887/QĐ-BKHCN ngày 02/10/2018): Tháng 3/2020.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Trung Nam

TS.

Viện Công nghệ sinh học

2

Bùi Phương Thảo

ThS.

Viện Công nghệ sinh học

3

Trương Nam Hải

GS.TS.

Viện Công nghệ sinh học

4

Chu Hoàng Hà

PGS.TS.

Viện Công nghệ sinh học

5

Đinh Duy Kháng

PGS.TS.

Viện Công nghệ sinh học

6

Lê Thanh Hòa

PGS.TS.

Viện Công nghệ sinh học

7

Hoàng Hà

ThS.

Viện Công nghệ sinh học

8

Lê Văn Sơn

PGS.TS.

Viện Công nghệ sinh học

9

Đỗ Tiến Phát

TS.

Viện Công nghệ sinh học

10

Trần Xuân Hạnh

TS.

NAVETCO

 

  1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Thời gian: Tháng 5/2020.

Địa điểm:  Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

 

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại file đính kèm)