Chủ nhật, 25/08/2019 16:00

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ quốc gia ĐM.07.DN/13

17/10/2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

 1. Thông tin chung về nhiệm vụ:
 1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu ứng dụng kết hợp công nghệ sinh học, công nghệ canh tác tiên tiến và công nghệ thông tin trong sàng lọc, chọn tạo và sản xuất hạt giống cây trồng mới

Mã số: ĐM.07.DN/13

Thuộc: Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020

 1. Mục tiêu nhiệm vụ:

Lựa chọn và đưa vào giới thiệu các kết quả nghiên cứu, ý tưởng nghiên cứu có khả năng ứng dụng, thương mại hóa cao cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu đầu tư phục vụ phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Đặc biệt sản phẩm của nhiệm vụ đã được hàng ngàn nông dân cả nước sử dụng.

 1. Chủ nhiệm: CN. Cao Minh Phương
 2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty TNHH Việt Nông
 3. Tổng kinh phí thực hiện:                23.800 triệu đồng. Trong đó:
 • Kinh phí từ ngân sách SNKH: 11.800 triệu đồng
 • Kinh phí từ nguồn đối ứng:      12.000 triệu đồng
 1. Thời gian thực hiện Hợp đồng:
 • Bắt đầu: Tháng 12/2013
 • Kết thúc: Tháng 5/2016
 • Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền:

Thời gian gia hạn lần 1: Từ tháng 6/2016 đến tháng 5/2017

Thời gian gia hạn lần 2: Từ tháng 6/2017 đến tháng 11/2017

Thời gian gia hạn lần 3: Từ tháng 11/2017 đến tháng 8/2018

 1. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ gồm:

Số TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

 1.  

CN. Cao Minh Phương

Chủ nhiệm

Công ty TNHH Việt Nông

 1.  

KS. Nguyễn Thị Liễu

Thành viên chính

Công ty TNHH Việt Nông

 1.  

KS. Trần Thị Lý

Thành viên chính

Công ty TNHH Việt Nông

 1.  

CN. Nguyễn Trần Mỹ Lan

Thành viên chính

Công ty TNHH Việt Nông

 1.  

KS. Nguyễn Khánh Dư

Thành viên chính

Công ty TNHH Việt Nông

 1.  

KS. Lê Năm

Thành viên chính

Công ty TNHH Việt Nông

 1.  

CN. Nguyễn Văn Minh Tú

Thành viên chính

Công ty TNHH Việt Nông

 1.  

ThS. Nguyễn Thị Hạnh

Thành viên chính

Công ty TNHH Việt Nông

 1.  

CN. Tạ Thúy Trầm

Thành viên chính

Công ty TNHH Việt Nông

 1.  

CN. Đặng Thị Bích Trâm

Thành viên chính

Công ty TNHH Việt Nông

 1.  

CN. Huỳnh Thị Nhị

Thành viên chính

Công ty TNHH Việt Nông

 1.  

CN. Nguyễn Quốc Tỉnh

Thành viên chính

Công ty TNHH Việt Nông

 

 1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Thời gian: Tháng 10/2018.

Địa điểm:  Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

 Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại file đính kèm)

 

Các tin khác