Chủ nhật, 21/07/2019 01:00

Chè Shan Việt Nam và Bài toán đa dạng hóa sản phẩm

17/08/2018

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư “Nghiên cứu khai thác sử dụng nguồn tài nguyên chè Shan ở Việt Nam” hướng tới mục tiêu tạo các chế phẩm phục vụ công nghiệp dược phẩm, cho chế biến thực phẩm chức năng, đa dạng hoá sản phẩm chè, góp phần nâng cao giá trị kinh tế cây chè Shan núi cao Việt Nam, tạo các sản phẩm góp phần bảo vệ sức khỏe con người

Ngày 16/8/2018, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia chủ trì phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật tổ chức kiểm tra định kỳ đánh giá nội dung và tiến độ triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư “Nghiên cứu khai thác sử dụng nguồn tài nguyên chè Shan ở Việt Nam” do Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc chủ trì thực hiện.

Với mục tiêu cụ thể của nhiệm vụ nhằm phân loại được các giống chè Shan núi cao ở Việt Nam bằng công nghệ sinh học; xây dựng các quy trình phân tích, thu nhận catechin thành phần và anthocyanin trong chè; tách chiết catechin, anthocyanin và tạo ra một số chế phẩm giàu catechin, anthocyanin từ nguyên liệu chè shan vùng cao để ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng; đào tạo các cán bộ khoa học về chè có trình độ chuyên sâu về phân loại thực vật, phân tích sinh hóa, công nghệ sinh học và tách chiết các hợp chất catechin và anthocyanin.

Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc hợp tác với đối tác nước ngoài triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư “Nghiên cứu khai thác sử dụng nguồn tài nguyên chè Shan ở Việt Nam”

Các thành viên trong đoàn kiểm tra (gồm các đại diện đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ: Văn phòng Chương trình quốc gia, Vụ Hợp tác quốc tế và Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật) đã được nghe ông Đặng Văn Thư là chủ nhiệm nhiệm vụ báo cáo các nội dung, tiến độ triển khai nhiệm vụ.

TS. Đặng Văn Thư (chủ nhiệm nhiệm vụ) giới thiệu với Đoàn kiểm tra về thiết bị chế biến chè xanh Nhật Bản

Đến nay, Nhóm nghiên cứu bước đầu xác định được các chỉ tiêu hình thái, hóa học, phân loại bằng ứng dụng công nghệ sinh học và tách chiết các hợp chất catechin và anthocyanin trong búp chè Shan núi cao. Nhóm đã tuyển chọn được 23 cây chè Shan núi cao tiêu biểu và xây dựng được 90 mẫu tiêu bản chè Shan núi cao. Đồng thời, xác định được hàm lượng tanin, chất hòa tan và catechin của các mẫu chè Shan tiêu biểu. Bước đầu nhận dạng kiểu gen và đánh giá sự đa dạng di truyền các mẫu chè Shan trên 5 chỉ thị SSR và 20 mẫu chè Shan đã thu thập có mức tương đồng di truyền cao 0,80 đến 1,00. Và một số kết quả khác đạt được như xác định hàm lượng anthocyanin bằng phương pháp pH vi sai, polyphenol bằng phương pháp Folin-Ciocalteu và trích ly polyphenol chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố...

Đoàn ghi nhận các kết quả và nội dung nghiên cứu khoa học mà nhóm nghiên cứu đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, Đoàn cũng đánh giá cao những nỗi lực nhóm nghiên cứu, cũng như sự hỗ trợ tích cực từ phía tổ chức chủ trì cả về nhân lực lẫn vật lực dành cho nhóm nghiên cứu.

Một số giống chè chất lượng cao
Khu vực ươm tạo giống chè mới

Với những kết quả đã đạt được trong giai đoạn đầu triển khai nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu cùng với phía tổ chức chủ trì kỳ vọng trong thời gian tới sẽ xây dựng được phương pháp, quy trình phân tích và xác định hàm lượng catechin thành phần, hàm lượng anthocyanin trong chè. Đồng thời hoàn thiện quy trình công nghệ thu nhận các catechin, anthocyanin trong nguyên liệu chè để tạo ra một số chế phẩm giàu catechin, anthocyanin ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe con người, góp phần nâng cao giá trị kinh tế cây chè Shan núi cao Việt Nam.