Chương trình Hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp giai đoạn 2016-2020 của TP Hồ Chí Minh nhận tài trợ từ ngày 1/1/2017

Chương trình Hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp giai đoạn 2016-2020 của TP Hồ Chí Minh nhận tài trợ từ ngày 1/1/2017

05/06/2017

alt

Ngày 28/12/2016, Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh chính thức công bố chương trình Hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp giai đoạn 2016-2020. Chương trình được thực hiện nhằm tạo ra nhiều sản phẩm dịch vụ có giá trị gia tăng cao, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội hướng tới phát triển kinh tế - xã hội gắn với phát triển kinh tế tri thức, xây dựng TP Hồ Chí Minh sớm trở thành thành phố thông minh, một trung tâm KH&CN của cả nước và khu vực.

Trong giai đoạn 2016-2020, Chương trình ưu tiên hỗ trợ lĩnh vực cơ khí - tự động hóa; hóa - hóa dược - nhựa - cao su; điện tử - công nghệ thông tin; chế biến tinh lương thực thực phẩm và công nghệ sinh học và các dự án có đồng đầu tư từ các đối tác khác. Thời gian hỗ trợ cho mỗi dự án không quá 24 tháng. Hồ sơ tuyển chọn được nhận từ ngày 1/1/2017.
Cá nhân, doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh tại TP Hồ Chí Minh có dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chưa từng nhận được sự hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước có thể tham gia Chương trình này. Tùy thuộc vào quy mô của mỗi dự án và căn cứ theo kết luận của hội đồng tuyển chọn, Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh sẽ có mức hỗ trợ tương ứng, tối đa 2 tỷ đồng/dự án.

Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam.