Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020

Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 có mục tiêu tìm kiếm, đánh giá, tư vấn và chuyển giao công nghệ tiên tiến trên thế giới, phục vụ kịp thời nhu cầu phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ mới của các doanh nghiệp trong nước.

Đối tượng tham gia

Các tổ chức khoa học và công nghệ; các doanh nghiệp có năng lực thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.

Thông báo tuyển chọn
tổ chức chủ trì

Đọc tiếp >
Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
1069/QĐ-TTg 04/07/2014 Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020
08/2015/TT-BKHCN 05/05/2015 Bộ KH&CN Thông tư quy định thực hiện Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020 và Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020
3368/QĐ-BKHCN 23/11/2015 Bộ KH&CN Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020 và Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020
STT Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
1 HNQT/TKCG/01.17 Tìm kiếm công nghệ mô phỏng huấn luyện tác chiến cấp chiến thuật Nguyễn Trung Kiên 2017 - 2018