Thứ ba, 31/03/2020 01:57
Các Chương trình KH&CN quốc gia

Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020

Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 có mục tiêu thúc đẩy nghiên cứu, làm chủ và tạo ra công nghệ cao; ứng dụng hiệu quả công nghệ cao trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội; sản xuất sản phẩm, hình thành doanh nghiệp và phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao; xây dựng hạ tầng kỹ thuật và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao.

 

Nội dung chính của chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao

 

Chương trình tập trung vào các nội dung sau:

- Nghiên cứu, làm chủ, phát triển và tạo ra được các công nghệ thuộc Danh mục công nghệ cao và sản phẩm công nghệ cao được ưu tiên phát triển (bao gồm 58 công nghệ, 114 sản phẩm, theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ);

- Xây dựng và triển khai các dự án ứng dụng công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao và sản phẩm công nghệ cao được ưu tiên phát triển vào các ngành, lĩnh vực;

- Xây dựng và triển khai các dự án, nhiệm vụ để hình thành và phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao;

- Triển khai các nhiệm vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao, phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao, thu hút các chuyên gia có trình độ cao ở trong nước và ngoài nước tham gia Chương trình.

 

Các chương trình thành phần của chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao

 

Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 gồm 03 Chương trình thành phần:

  • Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;
  • Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao;
  • Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao.

 

Xem chi tiết tại Quyết định 2457/QĐ-TTg ngày 31/12/2010 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020.

Quy trình xét duyệt hồ sơ tham gia Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020

Mô tả quy trình xét duyệt hồ sơ tham gia Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020.

Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
66/2014/QĐ-TTg 25/11/2014 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.
348/QĐ-TTg 22/02/2013 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc phê duyệt Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020
347/QĐ-TTg 22/02/2013 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao
31/2012/TT-BKHCN 28/12/2012 Bộ KH&CN Thông tư hướng dẫn xác định dự án, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện dự án thuộc Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao
219/2012/TTLT-BTC-BKHCN 20/12/2012 Bộ KH&CN và Bộ Tài chính Thông tư liên tịch quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020
1895/QĐ - TTg 17/12/2012 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020
02/2012/TT-BKHCN 18/01/2012 Bộ KH&CN Hướng dẫn quản lý Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020
2457/QĐ-TTg 31/12/2010 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020
21/2008/QH12 01/07/2009 Quốc Hội Luật Công nghệ cao
STT Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
1 CNC.10.DAPT/17 Nghiên cứu công nghệ sản xuất Nattokinase tái tổ hợp và ứng dụng để sản xuất thuốc ở quy mô công nghiệp ThS. DS. Nguyễn Thị Hương Liên ... - ...
2 CNC.09.DAPT/16 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống đo và hiển thị các tham số dẫn đường, tham số bay cho máy bay Iak-52 trên cơ sở hoàn thiện công nghệ đã áp dụng cho trực thăng họ Mi TS. Lê Huy Phong ... - ...
3 CNC.08.DAPT/16 Hoàn thiện thiết kế, chế tạo dây chuyền sản xuất linh hoạt kết cấu nhà thép nhẹ tiền chế Kiều Huỳnh Sơn 2015 - 2017
4 CNC.07.DAPT/15 Nghiên cứu phát triển sản xuất các giống mía với quy mô công nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao cho vùng mía nguyên liệu Thanh Hóa Lê Văn Tam 2015 - 2020
5 CNC.06.DAPT/14 Hoàn thiện công nghệ chế tạo chip led cục tím (UVLED) cho ứng dụng diệt vi khuẩn nước sinh hoạt và đo nồng độ ôzon trong không khí Nguyễn Văn Hiếu 2014 - 2017
6 CNC.05.DAPT/14 Hoàn thiện công nghệ chế tạo Robot phục vụ đào tạo Lê Anh Kiệt 2014 - 2016
7 CNC.04.DAPT/14 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất thuốc Peginterferon Lambda 1, Pegfilgrastim đạt tiêu chuẩn Châu Âu Đỗ Minh Sĩ 2014 - 2019
8 CNC.03.DAPT/13 Nghiên cứu phát triển và sản xuất thiết bị truy nhập wifi (Access Point) dùng cho mạng VNPT wifi dựa trên nền điện toán đám mây Phạm Hùng Mạnh 2013 - 2016
9 CNC.02.DAPT/13 Nghiên cứu phát triển làm chủ công nghệ sản xuất quy mô công nghiệp một số chế phẩm Vi sinh, Enzym và Protein Nguyễn Xuân Hoàng 2013 - 2018
10 CNC.01.DAPT/13 Nghiên cứu phát triển và làm chủ quy trình công nghệ sản xuất bóng nong mạch và stent phủ thuốc bằng công nghệ Nano Võ Xuân Bội Lâm 2013 - 2018