Thứ ba, 31/03/2020 03:40
Các Chương trình KH&CN quốc gia

Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020

Chương trình phát triển sản phẩm khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2020 tập trung vào việc hình thành, phát triển sản phẩm hàng hóa thương hiệu Việt Nam bằng công nghệ tiên tiến, có khả năng cạnh tranh cao

 

Sản phẩm khoa học và công nghệ quốc gia nào được Thủ tướng phê duyệt?

 

Các sản phẩm khoa học và công nghệ quốc gia quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bao gồm 6 nhóm sản phẩm chính thức: (1) Sản phẩm lúa gạo Việt Nam chất lượng cao, năng suất cao; (2) Sản phẩm thiết bị siêu trường, siêu trọng; (3) Sản phẩm bảo đảm an ninh, an toàn mạng thông tin; (4) Sản phẩm động cơ sử dụng cho phương tiện giao thông vận tải; (5) Sản phẩm vắc-xin phòng bệnh cho người và vật nuôi của Việt Nam; (6) Sản phẩm phục vụ an ninh và quốc phòng; và 3 nhóm sản phẩm dự bị: (1) Sản phẩm cá da trơn Việt Nam chất lượng cao và các sản phẩm chế biến từ cá da trơn; (2) Các sản phẩm nấm ăn và nấm dược liệu; (3) Sản phẩm vi mạch điện tử.

Từ năm 2017, chính phủ quyết định bổ sung thêm 03 nhóm sản phẩm thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến nam 2020. Các nhóm sản phẩm này bao gồm: (1) Tôm nước lợ (bao gồm tôm sú và tôm thẻ chân trắng); (2) Cà phê Việt Nam chất lượng cao; (3) Sâm Việt Nam.

 

Định hướng phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020

 

Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 gồm 03 nội dung chính:

- Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm quốc gia, bao gồm các hoạt động: triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tìm kiếm, nhập khẩu, nghiên cứu giải mã công nghệ; hợp tác quốc tế, trao đổi chuyên gia;

- Sản xuất thử nghiệm sản phẩm quốc gia, hình thành doanh nghiệp đi tiên phong sản xuất sản phẩm quốc gia, bao gồm các hoạt động: nghiên cứu hoàn thiện công nghệ; chuyển giao công nghệ; sản xuất ở quy mô thử nghiệm; phát triển các doanh nghiệp khoa học và công nghệ sản xuất sản phẩm quốc gia;

- Thương mại hóa sản phẩm và phát triển thị trường, hình thành ngành kinh tế - kỹ thuật dựa trên sản phẩm quốc gia.

 

Xem chi tiết tại Quyết định số 2441/QĐ-TTg ngày 31/12/2010 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020.

Quy trình xét duyệt hồ sơ tham gia Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020

Mô tả quy trình xét duyệt hồ sơ tham gia Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020.

Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
28/2014/TT-BKHCN 15/10/2014 Bộ KH&CN Thông tư Quy định việc xét duyệt, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm quốc gia
10/2014/TT-BCT 12/03/2014 Cơ quan khác Thông tư Quy định thực hiện cơ chế, chính sách xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển sản phẩm quốc gia
1446/QĐ-BKHCN 09/07/2013 Bộ KH&CN Quyết định về việc phân công Cơ quan chủ quản sản phẩm quốc gia
1398/QĐ-BKHCN 05/06/2013 Bộ KH&CN Quyết định về việc phân công Cơ quan chủ quản sản phẩm quốc gia
10/2013/TT-BKHCN 29/03/2013 Bộ KH&CN Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020
12/2013/TT-BKHCN 29/03/2013 Bộ KH&CN Hướng dẫn việc xét duyệt, thẩm định và phê duyệt Dự án khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm quốc gia
218/2012/TTLT-BTC-BKHCN 20/12/2012 Bộ KH&CN và Bộ Tài chính Thông tư liên tịch quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020
439/QĐ-TTg 16/04/2012 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc phê duyệt Danh mục sản phẩm quốc gia thực hiện từ năm 2012 thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020
2441/QĐ-TTg 31/12/2010 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020