Thứ sáu, 24/05/2019 08:01
Các Chương trình KH&CN quốc gia

Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"

Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” có mục tiêu tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ hình thành và phát triển doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

 

Các nội dung chính:

 

(i) Xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

(ii) Xây dựng Khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tại các Bộ, ngành, địa phương có tiềm năng phát triển hoạt động khởi nghiệp

(iii) Tổ chức sự kiện Ngày hội khởi nghiệp công nghệ quốc gia với quy mô quốc tế

(iv) Tiếp tục triển khai Đề án Thương mại hóa công nghệ với quy mô dự án KH&CN cấp quốc gia đến năm 2020

(v) Phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

(vi) Phát triển cơ sở vật chất-kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

(vii) Hỗ trợ xây dựng chương trình truyền thông về hoạt động khởi nghiệp

(viii) Kết nối các mạng lưới khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư mạo hiểm của Việt Nam với khu vực và thế giới

(ix) Giới thiệu đối tác, nhà đầu tư, hỗ trợ thủ tục nhà đầu tư, doanh nghiệp khởi nghiệp trong nước tiếp cận thị trường nước ngoài

(x) Hỗ trợ kinh phí nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ, thử nghiệm thị trường, đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

 

Xem chi tiết tại Quyết định 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025."

STT Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
1 KNĐMST.NV14.CTT.08-17 Nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cần thiết để xây dựng cơ chế thuế, tài chính đặc thù để thúc đẩy môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nguyễn Huy Cường 2017 - 2019
2 KNĐMST.NV13.CTT.09-17 Nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cần thiết để thúc đẩy môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Phạm Hồng Quất 2017 - 2019
3 KNĐMST.NV10.TTTT.01-17 Truyền thông truyền thống về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Trương Quỳnh Liên 2017 - 2018
4 KNĐMST.NV08.UP.07-17 Hỗ trợ cung cấp dịch vụ, tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Phan Minh Tuấn 2017 - 2018
5 KNĐMST.NV07.BSSC.05-17 Nâng cao năng lực cho cá nhân để trở thành huấn luyện viên/cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Trương Lý Hoàng Phi 2017 - 2018
6 KNĐMST.NV07.BKH.02-17 Nâng cao năng lực cho cá nhân để trở thành huấn luyện viên/cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Phạm Duy Hiếu 2017 - 2018
7 KNĐMST.NV06.BKH.03-17 Nâng cao năng lực nhà đầu tư cá nhân trong nước hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nguyễn Trung Dũng 2017 - 2018
8 KNĐMST.NV04.VSVA.09-17 Nâng cao năng lực cá nhân quản lý, vận hành tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hàn Ngọc Tuấn Linh 2017 - 2018
9 KNĐMST.NV03.BSSC.04-17 Hỗ trợ hoạt động và liên kết các tổ chức thúc đẩy kinh doanh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Trương Lý Hoàng Phi 2017 - 2018
10 KNĐMST.NV02.VSVA.08-17 Hỗ trợ hoạt động của các tổ chức đào tạo nâng cao về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hàn Ngọc Tuấn Linh 2017 - 2018
11 KNĐMST.NV01.ĐHQG.06-17 Hỗ trợ hoạt động và liên kết của các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các trường đại học và viện nghiên cứu Trương Ngọc Kiểm 2017 - 2018