Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"

Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia đến năm 2025" (Đề án 844) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2016 đánh dấu động thái cụ thể của Chính phủ để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Mục tiêu tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ hình thành và phát triển doanh nghiệp có khả năng trưởng thành nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

Đối tượng tham gia

Trường đại học, học viện nghiên cứu Các tổ chức có hoạt động đào tạo, huấn luyện cho cá nhân khởi nghiệp ĐMST, huấn luyện viên, cố vấn khởi nghiệp ĐMST, nhà đầu tư khởi nghiệp, cán bộ quản lý Tổ chức cung cấp dịch vụ cho khởi nghiệp ĐMST Tổ chức truyền thông cho khởi nghiệp ĐMST Vườn ươm doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST Tổ chức thúc đẩy kinh doanh

Thông báo tuyển chọn
tổ chức chủ trì

Đọc tiếp >
Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
844/QĐ-TTg 18/05/2016 Chính phủ Quyết định về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025
3362/QĐ-BKHCN 07/11/2016 Bộ KH&CN Quyết định về việc ban hành Quy định tạm thời xử lý hồ sơ tham gia Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025
5321/BTC-HCSN 24/04/2017 Bộ Tài chính Công văn của Bộ Tài chính về việc triển khai Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
16108/BTC-HCSN 28/11/2017 Bộ Tài chính Công văn của Bộ Tài chính về việc triển khai Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025
2299/QĐ-BKHCN 21/08/2017 Bộ KH&CN Quyết định về việc ban hành Quy định tạm thời xử lý hồ sơ tham gia Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 bắt đầu thực hiện từ năm 2018
01/2018/TT-BKHCN 12/04/2018 Bộ KH&CN Thông tư quy định tổ chức quản lý Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025
45/2019/TT-BTC 19/07/2019 Bộ Tài chính Thông tư quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025
STT Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
1 KNĐMST.NV01.ĐHQG.06-17 Hỗ trợ hoạt động và liên kết của các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các trường đại học và viện nghiên cứu Trương Ngọc Kiểm 2017 - 2018
2 KNĐMST.NV02.VSVA.08-17 Hỗ trợ hoạt động của các tổ chức đào tạo nâng cao về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hàn Ngọc Tuấn Linh 2017 - 2018
3 KNĐMST.NV03.BSSC.04-17 Hỗ trợ hoạt động và liên kết các tổ chức thúc đẩy kinh doanh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Trương Lý Hoàng Phi 2017 - 2018
4 KNĐMST.NV04.VSVA.09-17 Nâng cao năng lực cá nhân quản lý, vận hành tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hàn Ngọc Tuấn Linh 2017 - 2018
5 KNĐMST.NV06.BKH.03-17 Nâng cao năng lực nhà đầu tư cá nhân trong nước hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nguyễn Trung Dũng 2017 - 2018
6 KNĐMST.NV07.BKH.02-17 Nâng cao năng lực cho cá nhân để trở thành huấn luyện viên/cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Phạm Duy Hiếu 2017 - 2018
7 KNĐMST.NV07.BSSC.05-17 Nâng cao năng lực cho cá nhân để trở thành huấn luyện viên/cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Trương Lý Hoàng Phi 2017 - 2018
8 KNĐMST.NV08.UP.07-17 Hỗ trợ cung cấp dịch vụ, tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Phan Minh Tuấn 2017 - 2018
9 KNĐMST.NV10.TTTT.01-17 Truyền thông truyền thống về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Trương Quỳnh Liên 2017 - 2018
10 KNĐMST.NV13.CTT.09-17 Nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cần thiết để thúc đẩy môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Phạm Hồng Quất 2017 - 2019
11 KNĐMST.NV14.CTT.08-17 Nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cần thiết để xây dựng cơ chế thuế, tài chính đặc thù để thúc đẩy môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nguyễn Huy Cường 2017 - 2019