Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020

Mã nhiệm vụ NĐT.03.ITA/15
Tổ chức chủ trì Viện Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Chủ nhiệm nhiệm vụ PGS. TS. Nguyễn Hữu Trung
Thời gian thực hiện 01/12/2015 - 01/12/2018

Mục tiêu:

1. Làm chủ công nghệ máy thu vô tuyến đa kênh dựa trên kỹ thuật đổi tần trực tiếp và hệ thống anten thông minh
2. Thiết kế, chế tạo máy thu định vị toàn cầu GNSS đa kênh đổi tần trực tiếp tích hợp hệ thống anten thông minh
3. Hợp tác quốc tế, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực liên quan