Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020

Mã nhiệm vụ NĐT.05.ITA/15
Tổ chức chủ trì Viện Vệ sinh dịch tễ Trung Ương
Chủ nhiệm nhiệm vụ PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Thời gian thực hiện 01/12/2015 - 01/12/2018

Mục tiêu:

1. Làm chủ công nghệ chế tạo bộ kit chẩn đoán trên cơ sở cảm biến sinh học để phát hiện nhanh một số vi khuẩn gây nhiễm trùng bệnh viện
2. Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của các đối tác Việt Nam thông qua hợp tác quốc tế