Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020

Mã nhiệm vụ NĐT.06.JPA/15
Tổ chức chủ trì Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường, Bộ NN&PTNT
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Lê Xuân Quang
Thời gian thực hiện 01/12/2015 - 01/12/2018

Mục tiêu:

1. Nghiên cứu ứng dụng được các công nghệ quản lý nước mặt ruộng của Nhật Bản trong các hệ thống thủy nông vùng ĐBSH nhằm tiết kiệm nước tưới cho lúa, giảm lượng phát thải khí nhà kính góp phần ổn định dân sinh kinh tế xã hội và xóa đói, giảm nghèo và bảo vệ môi trường
2. 01 mô hình ứng dụng công nghệ của Nhật bản trong hệ thống thủy nông nội đồng có quy mô 50 ha