Thứ năm, 02/04/2020 13:40
STT Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
1 CNC.10.DAPT/17 Nghiên cứu công nghệ sản xuất Nattokinase tái tổ hợp và ứng dụng để sản xuất thuốc ở quy mô công nghiệp Công ty Cổ phần Sao Thái Dương ThS. DS. Nguyễn Thị Hương Liên ... - ...
2 CNC.09.DAPT/16 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống đo và hiển thị các tham số dẫn đường, tham số bay cho máy bay Iak-52 trên cơ sở hoàn thiện công nghệ đã áp dụng cho trực thăng họ Mi Viện Kỹ thuật Phòng không - Không quân TS. Lê Huy Phong ... - ...
3 CNC.08.DAPT/16 Hoàn thiện thiết kế, chế tạo dây chuyền sản xuất linh hoạt kết cấu nhà thép nhẹ tiền chế Kiều Huỳnh Sơn 01/11/2015 - 01/11/2017
4 CNC.07.DAPT/15 Nghiên cứu phát triển sản xuất các giống mía với quy mô công nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao cho vùng mía nguyên liệu Thanh Hóa Lê Văn Tam 01/07/2015 - 01/07/2020
5 CNC.06.DAPT/14 Hoàn thiện công nghệ chế tạo chip led cục tím (UVLED) cho ứng dụng diệt vi khuẩn nước sinh hoạt và đo nồng độ ôzon trong không khí Nguyễn Văn Hiếu 21/12/2014 - 30/11/2017
6 CNC.05.DAPT/14 Hoàn thiện công nghệ chế tạo Robot phục vụ đào tạo Lê Anh Kiệt 01/08/2014 - 01/08/2016
7 CNC.04.DAPT/14 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất thuốc Peginterferon Lambda 1, Pegfilgrastim đạt tiêu chuẩn Châu Âu Đỗ Minh Sĩ 01/04/2014 - 01/04/2019
8 CNC.03.DAPT/13 Nghiên cứu phát triển và sản xuất thiết bị truy nhập wifi (Access Point) dùng cho mạng VNPT wifi dựa trên nền điện toán đám mây Phạm Hùng Mạnh 01/10/2013 - 01/03/2016
9 CNC.02.DAPT/13 Nghiên cứu phát triển làm chủ công nghệ sản xuất quy mô công nghiệp một số chế phẩm Vi sinh, Enzym và Protein Nguyễn Xuân Hoàng 21/12/2013 - 21/12/2018
10 CNC.01.DAPT/13 Nghiên cứu phát triển và làm chủ quy trình công nghệ sản xuất bóng nong mạch và stent phủ thuốc bằng công nghệ Nano Võ Xuân Bội Lâm 16/12/2013 - 30/09/2018