Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030

Mã nhiệm vụ ĐM.25.DN/16
Tổ chức chủ trì
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Tiến Nga
Thời gian thực hiện 27/12/2016 - 27/12/2018

Định hướng mục tiêu của nhiệm vụ:

- Hoàn thiện thiết kế lò hơi quá nhiệt đốt lớp sôi quá nhiệt công suất 25-35 tấn/h.

- Làm chủ được công nghệ chế tạo lò hơi quá nhiệt đốt lớp sôi quá nhiệt công suất 25-35 tấn/h.

- Chế tạo và đưa vào sử dụng 02 mẫu lò hơi công suất 25-35 tấn/h, đốt than và đốt trấu.