Thứ ba, 31/03/2020 02:41
STT Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
1 KNĐMST.NV14.CTT.08-17 Nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cần thiết để xây dựng cơ chế thuế, tài chính đặc thù để thúc đẩy môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Trung tâm ươm tạo và hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ Nguyễn Huy Cường 01/10/2017 - 01/10/2019
2 KNĐMST.NV13.CTT.09-17 Nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cần thiết để thúc đẩy môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Trung tâm ươm tạo và hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ Phạm Hồng Quất 01/12/2017 - 01/12/2019
3 KNĐMST.NV10.TTTT.01-17 Truyền thông truyền thống về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Trung tâm Nghiên cứu và phát triển truyền thông khoa học và công nghệ Trương Quỳnh Liên 07/09/2017 - 06/09/2018
4 KNĐMST.NV08.UP.07-17 Hỗ trợ cung cấp dịch vụ, tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Công ty cổ phần phát triển UP Phan Minh Tuấn 20/09/2017 - 19/09/2018
5 KNĐMST.NV07.BSSC.05-17 Nâng cao năng lực cho cá nhân để trở thành huấn luyện viên/cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Trương Lý Hoàng Phi 20/09/2017 - 19/09/2018
6 KNĐMST.NV07.BKH.02-17 Nâng cao năng lực cho cá nhân để trở thành huấn luyện viên/cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển công nghệ Bách khoa Hà Nội Phạm Duy Hiếu 20/09/2017 - 19/09/2018
7 KNĐMST.NV06.BKH.03-17 Nâng cao năng lực nhà đầu tư cá nhân trong nước hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển công nghệ Bách khoa Hà Nội Nguyễn Trung Dũng 20/09/2017 - 19/09/2018
8 KNĐMST.NV04.VSVA.09-17 Nâng cao năng lực cá nhân quản lý, vận hành tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Công ty CP Việt Nam Silicon Valley Accelerator Hàn Ngọc Tuấn Linh 20/09/2017 - 19/09/2018
9 KNĐMST.NV03.BSSC.04-17 Hỗ trợ hoạt động và liên kết các tổ chức thúc đẩy kinh doanh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Trương Lý Hoàng Phi 20/09/2017 - 19/09/2018
10 KNĐMST.NV02.VSVA.08-17 Hỗ trợ hoạt động của các tổ chức đào tạo nâng cao về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Công ty CP Việt Nam Silicon Valley Accelerator Hàn Ngọc Tuấn Linh 20/09/2017 - 19/09/2018
11 KNĐMST.NV01.ĐHQG.06-17 Hỗ trợ hoạt động và liên kết của các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các trường đại học và viện nghiên cứu Đại học Quốc gia Hà Nội Trương Ngọc Kiểm 20/09/2017 - 19/09/2018