Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"

Mã nhiệm vụ KNĐMST.NV06.BKH.03-17
Tổ chức chủ trì Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển công nghệ Bách khoa Hà Nội
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Trung Dũng
Thời gian thực hiện 20/09/2017 - 19/09/2018

Nhiệm vụ có mục tiêu:

- Đào tạo kiến thức, kỹ năng đầu tư mạo hiểm cho các nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam;

- Có thêm các nguồn vốn đầu tư tư nhân trong nước và quốc tế cho các startup.