Các nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư

Mã nhiệm vụ NĐT.33.ITA/17
Tổ chức chủ trì Viện Hoá học
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Trần Đức Quân
Thời gian thực hiện 01/12/2017 - 01/12/2020

Mục tiêu:

1. Nghiên cứu được tác dụng và cơ chế tác dụng ở mức độ phân tử của ít nhất một bài thuốc y học cổ truyền liên quan đến bệnh tự miễn
2. Nghiên cứu được thành phần hóa học, tác dụng và cơ chế tác dụng của hoạt chất chính, hoặc phân đoạn giàu hoạt chất từ một số cây có tác dụng kháng tế bào ung thư