Các nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư

Mã nhiệm vụ NĐT.37.FRA/18
Tổ chức chủ trì Viện Công nghệ sinh học
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Chu Nhật Huy
Thời gian thực hiện 01/06/2018 - 01/06/2021

Mục tiêu:

1. Xác định được thành phần loài virus điển hình, vai trò và ảnh hưởng của virus đến khả năng hình thành bệnh tẩy trắng trên một số loài san hô cành (Acropora spp.) ở vùng biển thuộc hai đảo Phú Quốc và Côn Đảo.
2. Xác định mối tương quan sinh thái và tác động ảnh hưởng qua lại giữa các quần xã virus–vi khuẩn–vi tảo trên tập đoàn san hô thuộc giống Acropora khỏe mạnh và san hô bị bệnh tẩy trắng ở vùng biển hai đảo Phú Quốc và Côn Đảo. 
3. Xác định được nguyên nhân và cơ chế hình thành bệnh tẩy trắng san hô (Acropora) và đề xuất biện pháp phòng chống thân thiện với môi trường.