Thứ hai, 16/09/2019 23:14
Mã nhiệm vụ NĐT.10.GER/16
Tổ chức chủ trì
Chủ nhiệm nhiệm vụ GS.TS. Nguyễn Thế Nhã
Thời gian thực hiện 01/07/2016 - 30/06/2019