Thứ năm, 02/04/2020 14:10

Quy trình tham gia chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020

Các bước tham gia chương trình đổi mới công nghệ cần thực hiện như thế nào? Nội dung của từng bước cụ thể ra sao? Hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây!

 

Xem thêm