Thứ năm, 02/04/2020 12:36

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VĂN PHÒNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

 

VĂN PHÒNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

Điện thoại: (84.24) 3.5551.726 | Fax: (84.24) 3.5551.725

Email: vpctqg@most.gov.vn | Website: http://www.vpctqg.gov.vn

Địa chỉ: Số 113 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội