Cộng đồng người Việt Nam ở Liên bang Nga và SNG

Cộng đồng người Việt Nam ở Liên bang Nga và SNG

25/09/2020

Trong khuôn khổ nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư “Cộng đồng người Việt Nam ở Liên bang Nga và SNG 1991-2018” tập trung nghiên cứu thực trạng Cộng đồng người Việt Nam ở Nga, Belorus và Ucraina, đưa ra các giải pháp góp phần củng cố, phát triển Cộng đồng người Việt Nam tại những nước này cũng như hoàn thiện chính sách nhằm phát huy vai trò của cộng đồng nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam – LB Nga và các nước này, đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và các nước sở tại trong thời gian tới là hết sức cần thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao.

Kiểm tra định kỳ đánh giá nội dung và tiến độ nhiệm vụ khoa học và công n ghệ theo Nghị định thư

Văn phòng Các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia chủ trì phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ đánh giá nội dung và tiến độ triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư “Cộng đồng người Việt Nam ở Liên bang Nga và SNG 1991-2018” do Viện Nghiên cứu Châu Âu thực hiện.

PGS, TS Đặng Minh Đức (Chủ nhiệm nhiệm vụ) báo cáo tình hình triển khai các nội dung nghiên cứu và tiến độ của nhiệm vụ đến thời điểm kiểm tra

Tại buổi kiểm tra, PGS, TS Đặng Minh Đức (Chủ nhiệm nhiệm vụ) báo cáo tình hình triển khai các nội dung nghiên cứu và tiến độ của nhiệm vụ đến thời điểm kiểm tra cũng như những khó khăn, vướng mắc của nhóm nghiên cứu. Bước đầu, Nhóm nghiên cứu xây dựng và triển khai một số công việc phục vụ cho công tác điều tra khảo sát cộng đồng người Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại đã có 03 bài viết công bố trên tạp chí chuyên ngành liên quan đến nhiệm vụ và bài viết được công bố tại Liên bang Nga. Và hỗ trợ đào tạo một số Thạc sỹ trong khuôn khổ nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ.

Tiếp đó, GS.TS.Hoàng Khắc Nam đã đánh giá cao về chất lượng, nội dung các báo cáo khoa học, các bài báo mà nhóm đề tài đã thực hiện. Nhìn chung các sản phẩm đều đạt yêu cầu, bám sát nội dung và được thực hiện nghiêm túc.

Về phía Bộ Khoa học và Công nghệ Ông Nguyễn Ngọc Anh, đại diện Vụ Hợp tác quốc tế cũng nhất trí và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức đoàn khảo sát nước ngoài nói riêng và việc đẩy mạnh trong hợp tác quốc tế nhằm giải quyết các vấn đề khoa học của hai phía nói chung.

Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, các kết quả trên đã được Đoàn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của nhóm nghiên cứu, cũng như sự hỗ trợ tích cực từ Tổ chức chủ trì cả về nhân lực lẫn vật lực dành cho nhóm nghiên cứu.