Điều chế chất bán dẫn mới ứng dụng làm vật liệu xúc tác quang và lưu trữ năng lượng

Điều chế chất bán dẫn mới ứng dụng làm vật liệu xúc tác quang và lưu trữ năng lượng

10/07/2020

Văn phòng Các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia chủ trì phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ nhằm đánh giá nội dung và tiến độ triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư “Tổng hợp các hợp chất bán dẫn mới cấu trúc lớp, ứng dụng làm vật liệu xúc tác quang và lưu trữ năng lượng” do Viện Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ thuộc Trường Đại học Quy Nhơn thực hiện.

Đoàn kiểm tra do Ông Nguyễn Phú Bình, Phó Giám đốc Văn phòng Các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia làm trưởng đoàn, Bà Tô Mai Trinh đại diện Vụ Hợp tác quốc tế, PGS.TS Trần Thị Như Mai chuyên gia khoa học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và một số thành viên khác. Tiếp Đoàn, có TS. Lê Thị Kim Nga, Viện trưởng Viện Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ thuộc Trường Đại học Quy Nhơn, đơn vị chủ trì. Đoàn kiểm tra đã được nghe phát biểu của TS. Lê Thị Kim Nga và PGS.TS Võ Viễn đại diện nhóm nghiên cứu báo cáo các nội dung, tiến độ triển khai nhiệm vụ.

 

Đoàn công tác của Bộ KHCN làm việc với Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ thuộc Trường Đại học Quy Nhơn (đơn vị chủ trì Nhiệm vụ Nghị định thư)

Đến nay, Nhóm nghiên cứu đã hoàn thành một số nội dung quan trọng, bao gồm: (i) Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng vật liệu cấu trúc lớp g-C3N4; (ii) Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng vật liệu cấu trúc lớp g-C3N4 pha tạp một số nguyên tố halogen, O và S; (iii) Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng vật liệu MoS2 và các dạng biến tính; và (iv) Nghiên cứu ứng dụng hóa học tính toán về khả năng thay thế một dị tố vào trong mạng MoS2 và g-C3N4. Các kết quả nghiên cứu này được trình bày trong một bài báo “Facile one-step synthesis of g-C3N4-supported WS2 with enhanced lithium storage properties” đăng trên tạp chí Electrochimica Acta, thuộc nhóm Q1 trong danh mục ISI, có IF cao, bằng 6.215. Hiện nhóm đang tiếp tục nghiên cứu điều chế các vật liệu nano dạng lớp của silic (Si), thiếc (Sn), gemani (Ge) và phốt pho (P) nhằm ứng dụng làm vật liệu anốt cho pin sạc liti.

Các kết quả trên đã được Đoàn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của nhóm nghiên cứu, cũng như sự hỗ trợ tích cực từ Tổ chức chủ trì cả về nhân lực lẫn vật lực dành cho nhóm nghiên cứu.

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được trong giai đoạn đầu triển khai nhiệm vụ, Nhóm nghiên cứu cùng với Tổ chức chủ trì hy vọng trong thời gian tới sẽ nghiên cứu tổng hợp được các vật liệu nano dạng lớp Si, Sn, Ge và P dùng làm anốt có dung lượng lưu trữ liti cao và bền. Kết quả nghiên cứu phần nào đóng góp vào nghiên cứu thương mại pin sạc liti, một lĩnh vực mà còn ít quan tâm ở Việt Nam. Thông qua các hoạt động nghiên cứu này, 01 nghiên cứu sinh và 3 thạc sĩ cũng được đào tạo. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu dự kiến sẽ công bố thêm 02 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế trong danh mục ISI có IF cao./.