Giải pháp quy hoạch và quản lý quy hoạch khu kinh tế ven biển

Giải pháp quy hoạch và quản lý quy hoạch khu kinh tế ven biển

27/07/2020

Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia chủ trì phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ đánh giá nội dung và tiến độ triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư Việt Nam-Cuba về “Giải pháp quy hoạch và quản lý quy hoạch nhằm khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển khu kinh tế ven biển, do Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) và Viện Quy hoạch vật thể Cuba (IPF) thực hiện.

Đoàn kiểm tra do Ông Nguyễn Phú Bình, Phó Giám đốc Văn phòng Chương trình quốc gia làm trưởng đoàn, Đại diện Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị có liên quan. Đoàn kiểm tra đã được nghe phát biểu của PGS.TS. Lưu Đức Cường, Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, đơn vị chủ trì nhiệm vụ và nghe phần trình bày của TS.KTS.Nguyễn Trung Dũng, chủ nhiệm đề tài, báo cáo các nội dung, tiến độ triển khai nhiệm vụ từ tháng 9/2019 cho đến tháng 6/2020.

Đến nay, Nhóm nghiên cứu bước đầu đã hoàn thành một số nội dung nghiên cứu quan trọng như: Nghiên cứu tổng quan về quy hoạch và phát triển các khu kinh tế ven biển (KKTVB); Đánh giá thực trạng công tác lập quy hoạch và triển khai đầu tư xây dựng , khai thác sử dụng tại các KKTVB đã được phê duyệt quy hoạch chung;Tổ chức hội thảo khoa học quốc tế về “Thực trạng và kinh nghiệm phát triển KKTVB Việt Nam và thế giới”; Tổ chức Đoàn vào cho 03 chuyên gia của Viện Quy hoạch Vật thể Cuba sang làm việc và khảo sát kinh nghiệm phát triển các KKTVB tại tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong thời gian này, Đoàn công tác của VIUP và IPF đã làm việc với các Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Thừa Thiên Huế, Khảo sát thực dịa tại KTTVB Vân Đồn và Chân Mây-Lăng Cô.

Một số hoạt động hợp tác quốc tế trong khuôn khổ nhiệm vụ nghị định thư 

 

 

Đoàn kiểm tra ghi nhận mặc dù công tác hợp tác quốc tế nói chung bị ảnh hưởng nhiều của Đại dịch COVID 2019, nhưng nhóm nghiên cứu đã nỗ lực triển khai các nội dung nghiên cứu đúng tiến độ đề ra, đặc biệt là các nội dung hợp tác với phía đối tác Cuba.

Với những kết quả đã đạt được trong giai đoạn đầu triển khai nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu cùng với Đơn vị chủ trì kỳ vọng trong kỳ tới sẽ nghiên cứu và đề xuất các giải pháp về quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng nhằm mục tiêu tận dụng, khai thác hiệu quả các nguồn lực để phát triển bền vững các KKTVB Việt Nam trong thời gian tới, đồng thời chia sẻ các kinh nghiệm quý báu của Việt Nam cho phía đối tác IPF trong công tác hoạch định chính sách và quy hoạch, đầu tư phát triển các KKTVB đầu tiên tại Cuba.