kiểm tra định kỳ tiến độ thực hiện Nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư “Nghiên cứu chế tạo vật liệu cacbon xốp và vật liệu cacbon aerogel từ than đá dể ứng dụng làm vật liệu anode cho pin Lithium – ion và xử lý môi trường”.

kiểm tra định kỳ tiến độ thực hiện Nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư “Nghiên cứu chế tạo vật liệu cacbon xốp và vật liệu cacbon aerogel từ than đá dể ứng dụng làm vật liệu anode cho pin Lithium – ion và xử lý môi trường”.

12/10/2020

Văn phòng Các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia chủ trì phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ nhằm đánh giá nội dung và tiến độ triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với Trung Quốc “Nghiên cứu chế tạo vật liệu cacbon xốp và vật liệu cacbon aerogel từ than đá dể ứng dụng làm vật liệu anode cho pin Lithium – ion và xử lý môi trường”. Đoàn kiểm tra do Ông Nguyễn Phú Bình, Phó Giám đốc Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia làm trưởng đoàn, cùng đại diện Vụ Hợp tác quốc tế, đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật và một số thành viên khác cùng tham gia. Tiếp đón Đoàn có PGS.TS. Bùi Duy Cam, chủ nhiệm nhiệm vụ cùng các thành viên chính tham gia thực hiện nhiệm vụ.

PGS. TS. Bùi Duy Cam, chủ nhiệm nhiệm vụ đã trình bày báo cáo các nội dung, tiến độ triển khai nhiệm vụ với Đoàn kiểm tra.

Nhóm thực hiện đề tài đã triển khai các công việc theo kế hoạch tương ứng. Đến nay, nhiệm vụ đã hoàn thành một số nội dung Nghiên cứu tổng quan các vấn đề về pin sạc Li-ion và vật liệu aerogel trên nền cacbon ứng dụng trong xử lý môi trường.

Đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả và nỗ lực của nhóm nghiên cứu, cũng như sự hỗ trợ tích cực từ Tổ chức chủ trì (trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội) cả về nhân lực lẫn vật lực dành cho nhóm nghiên cứu.

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được trong giai đoạn đầu triển khai nhiệm vụ, Nhóm thực hiện cùng với Tổ chức chủ trì trong thời gian tới sẽ tiếp tục trao đổi với bên phía Trung Quốc để cập nhật tình hình của đối tác, phối hợp tiến hành hoạt động nghiên cứu chung, đào tạo cán bộ chuyên gia cho Việt Nam, đồng tổ chức hội thảo quốc tế. Kết quả nghiên cứu sẽ đóng góp vào sự phát triển khoa học và công nghệ lĩnh vực vật liệu aerogel trên nền cacbon xốp, pin Lithium ion tại Việt Nam.