Hội nghị tư vấn chính sách, kết nối đầu tư tại sự kiện Techfest Quốc gia 2020

Hội nghị tư vấn chính sách, kết nối đầu tư tại sự kiện Techfest Quốc gia 2020

03/12/2020

Ngày 28 tháng 11 năm 2020, Hội nghị tư vấn chinh sách, kết nối đầu tư tại sự kiện Techfest Quốc gia 2020 được tổ chức trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo TECHFEST Việt Nam 2020 tại Đại học Kinh tế quốc dân với sự tham gia của các thành phần hữu quan trong hệ sinh thái khởi nghiệp tạo tác động.

Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) vinh dự là Đồng trưởng làng 3 năm liên tiếp tại Làng Tác động xã hội trong số 13 làng khởi nghiệp tại TECHFEST Việt Nam 2020. Hướng tới mục tiêu làm nổi bật vai trò của các Doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động xã hội trong việc phát triển kinh tế - xã hội; truyền thông sản phẩm, dịch vụ của các Doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động tới các nhà đầu tư; cộng đồng Việt Nam và quốc tế; thúc đẩy sự phát triển của các Doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động, cũng như thực hiện nhiệm vụ “Tổ chức các ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp vùng, liên ngành” mã số 844.65.NV9.NEU.65-20 thuộc đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, NEU triển khai các hoạt động trong khuôn khổ TECHFEST Việt Nam 2020:

  • Triển lãm sản phẩm, mô hình kinh doah của các Doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động
  • Hội nghị tư vấn, kết nối đầu tư cho các Doanh nghiệp khởi nghiệp (8h00 – 17h00, ngày 28/11/2020)
Hoạt động triển lãm gian hàng trong khuôn khổ sự kiện TECHFEST

Doanh nghiệp Khởi nghiệp tạo tác động xã hội (impact startup) tham gia hoạt động triển lãm gian hàng đến từ mạng lưới iMap Việt Nam, Chương trình ươm tạo Youth Co:lab, Impact Aim như VTI Cloud, MISS EDE, Green Point, Greenie, HASU, Seven Clean Seas,....  Các doanh nghiệp, dự án tham gia đã có cơ hội đưa sản phẩm, dịch vụ đến gần hơn với đông đảo người tham dự sự kiện TECHFEST, tạo dấu ấn thương hiệu với sản phẩm, dịch vụ hướng tới giải quyết các vấn đề về phát triển bền vững của các địa phương cũng như quốc gia, như vấn đề về môi trường, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân,.... Đồng thời lan tỏa sứ mệnh và vai trò của Doanh nghiệp tạo tác động đến với sự phát triển của kinh tế - xã hội Việt Nam, nâng cao nhận thức của cộng đồng về hành động tiêu dùng bền vững, bảo vệ môi trường.

Gian hàng triển lãm của thương hiệu socola đầu tiên “Made in Vietnam” : Socola Marou

Hiện nay, số lượng doanh nghiệp xã hội và các doanh nghiệp có liên quan đến yếu tố xã hội ở Việt Nam vào khoảng 50.000 (theo báo cáo Thúc đẩy Khu vực Doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam (2018) của nhóm nghiên cứu ĐH Kinh tế Quốc dân dưới sự hỗ trợ của UNDP ). Tuy nhiên, số lượng những doanh nghiệp đi theo hướng tiếp cận này ở nước ta vẫn rất hạn chế mặc dù tiềm năng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực này là rất lớn. Thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, chính sách hõ trợ và ảnh hưởng của dịch bênh Covid-19 đang đặt ra những thách thức lớn các Doanh nghiệp tạo tác động, và cũng là bài toán mới đòi hỏi những nhà hoạch định chính sách, cơ quan và tổ chức trong việc thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo tạo tác động xã hội phát triển. Trong bối cảnh như vậy, CSIE tổ chức Hội nghị tư vấn, kết nối đầu tư dành cho Doanh nghiệp tạo tác động trong khuôn khổ TECHFEST 2020 với mục tiêu: Thảo luận về cơ chế, chính sách thúc đẩy đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động; Đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động; Kết nối đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, giúp họ tiêp cận với nhà đầu tư và nguồn vốn hiệu quả. 

Hội nghị tư vấn, kết nối đầu tư dành cho Doanh nghiệp tạo tác động

Hội nghị tư vấn, kết nối đầu tư dành cho Doanh nghiệp tạo tác động có sự tham gia từ các chuyên gia, nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách cũng như nhà đầu tư đã thu hút sự chú ý của doanh nghiệp tạo tác động trên toàn quốc, các trường đại học và sở ban nhành địa phương cũng như thế hệ trẻ quan tâm đến Khởi nghiệp tạo tác động. Hội nghị đã ghi nhận những nhận định về xu hướng tiêu dùng và thị trường sau đại dịch Covid-19, sự quan trọng và cấp thiết của các ưu đãi về chính sách và thuận lợi về luật pháp đối với khu vực doanh nghiệp tạo tác động và kinh nghiệm, khó khăn và mong muốn của các doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động. Đồng thời, cũng nhận được chia sẻ từ đại diện cơ quan nhà nước về sự nỗ lực hoàn thiện dần dần trong chính sách hỗ trợ, khuyến khích đổi mới sáng tạo ở Việt Nam cũng như hệ thống luật pháp không ngừng được bổ sung, sửa đổi để phù hợp với diễn biến thực tế của hoạt động đổi mới sáng tạo, nhất là các chính sách khuyến khích hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp trong lĩnh vực này. 

Hội nghị cũng là cơ hội để các doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động thuyết trình gọi vốn cho dự án, sản phẩm của mình trước nhà đầu tư. Nhà đầu tư cũng có cơ hội kết nối trực tiếp 1-1 với các doanh nghiệp, để có thông tin chi tiết về doanh nghiệp, cơ hội và tiềm năng của chính doanh nghiệp đó. Hoạt động kết nối đầu tư được mô phỏng như chương trình Shark Tank – Thương vụ bạc tỷ, các doanh nghiệp có 3 phút trình bày về doanh nghiệp, dự án của mình và có 5- 7 phút trả lời các câu hỏi từ các nhà đầu tư. Hội nghị đã thu hút 28 lượt quan tâm đăng ký của Doanh nghiệp tạo tác động với mô hình kinh doanh hoặc sản phẩm dịch vụ đổi mới sáng tạo, đồng thời thể hiện rõ ràng sứ mệnh, mục tiêu kép của mình, nỗ lực giải quyết các vấn đề về phát triển bền vững địa phương cũng như quốc gia. Xuất sắc trong phần trình bày cũng như sứ mệnh theo đuổi mục tiêu kép của mình thông qua tạo việc làm, phát triển kinh tế địa phương, tăng thu nhập của mình, các doanh nghiệp như Greenie, Viet Art, Far Green,....đã nhận được quan tâm từ phía nhà đầu tư và hứa hẹn sẽ nhận được hỗ trợ từ phía các quỹ đầu tư trong tương lai.

Hội nghị cho thấy nỗ lực cũng như sự sẵn sàng của mọi thành phần hữu quan trong hệ sinh thái khởi nghiệp tạo tác động, bao gồm đại diện cơ quan nhà nước, nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, các quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ và các doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc xây dựng và phát triển khu vực doanh nghiệp táo tác động, tạo tiền đề cho các hoạt động và chương trình thức đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nói chung trong tương lai.