Hội thảo Nâng cao năng lực công nghệ và hiệu quả sản xuất của các doanh nghiệp cơ khí – tự động hóa thông qua các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia