Khu Công nghệ cao kí kết ghi nhớ hợp tác phát triển khoa học công nghệ

Khu Công nghệ cao kí kết ghi nhớ hợp tác phát triển khoa học công nghệ

06/09/2019

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển trực thuộc Khu Công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh đã kí kết bản ghi nhớ hợp tác phát triển và chuyển giao khoa học công nghệ với Phòng thí nghiệm MEMS/ NEMS (MPH) thuộc Viện Ứng dụng Công nghệ (NACENTECH).

Phạm vi hợp tác gồm việc thúc đẩy và hợp tác phát triển khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển đội ngũ dựa trên nguyên tắc bình đẳng. 

Các hoạt động hợp tác cụ thể giữa hai bên gồm những hoạt động và chương trình như:  Phát triển các đề xuất nghiên cứu chung; trao đổi cán bộ nghiên cứu; trao đổi tài liệu và công bố khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu, chế tạo các linh kiện vi cơ điện tử, vi điện tử và công nghệ nano ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao; giao thông thông minh; kỹ thuật y sinh; kỹ thuật môi trường. 

Biên bản ghi nhớ cũng có mục tiêu khuyến khích cán bộ và nghiên cứu sinh tham gia nghiên cứu khoa học nhằm tăng cường tương tác khoa học trong lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, tập trung vào công nghệ nano; công nghệ vi điện tử và vi chế tạo. 

Để hỗ trợ cho mục tiêu này, hai bên sẽ thúc đẩy hoạt động trao đổi ngắn hạn cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ và nghiên cứu sinh, để họ có thể làm quen với cơ sở vật chất, phương pháp, và môi trường nghiên cứu mới, cùng với lĩnh vực chuyên môn của cơ sở nghiên cứu khác.