Công bố tài liệu Hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ KH&CN quốc gia

Công bố tài liệu Hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ KH&CN quốc gia

06/03/2021

Kính gửi:         - Các Tổ chức chủ trì và Chủ nhiệm nhiệm vụ thuộc các Chương trình KH&CN quốc gia

Với mong muốn nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong quản lý và triển khai các nhiệm vụ KH&CN, Văn phòng Chương trình quốc gia đã xây dựng tài liệu hướng dẫn triển khai và thanh toán, cùng các biểu mẫu đi kèm phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN quốc gia do Văn phòng Chương trình quốc gia quản lý.

Tài liệu hướng dẫn và các biểu mẫu được xây dựng dựa trên cơ sở các quy định hiện hành, tổng hợp các tình huống phát sinh thường gặp phải trong thực tế triển khai đối với Tổ chức chủ trì và Chủ nhiệm nhiệm vụ. Tài liệu này cũng là căn cứ để các cán bộ liên quan của Văn phòng Chương trình quốc gia làm việc với Tổ chức chủ trì và Chủ nhiệm nhiệm vụ trong quá trình quản lý nhiệm vụ.

Văn phòng Chương trình quốc gia hy vọng tài liệu hướng dẫn này sẽ góp phần hỗ trợ các Tổ chức chủ trì và Chủ nhiệm nhiệm vụ chủ động thực hiện các nội dung và hoạt động thanh toán của nhiệm vụ, hạn chế tối đa các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ, giúp cho các kết quả khoa học của nhiệm vụ sớm được ứng dụng trong thực tiễn.

Quý Tổ chức chủ trì và Chủ nhiệm nhiệm vụ có thể download Tài liệu hướng dẫn và các biểu mẫu kèm theo tại đường link dưới:

Tài liệu Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ KHCN quốc gia

Văn phòng Chương trình quốc gia rất mong nhận được các ý kiến góp ý để tài liệu ngày càng được hoàn thiện. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội; email: tuananh@most.gov.vn, điện thoại: 0243.5551726 (Ext:203) hoặc 0914727392.

Trân trọng cảm ơn./.