kiểm tra định kỳ tiến độ thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng bản đồ công nghệ và lộ trình đổi mới công nghệ trong việc phát triển và ứng dụng IoT tại Việt Nam”

kiểm tra định kỳ tiến độ thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng bản đồ công nghệ và lộ trình đổi mới công nghệ trong việc phát triển và ứng dụng IoT tại Việt Nam”

29/10/2020

Văn phòng Các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia chủ trì phối hợp với Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ tổ chức kiểm tra định kỳ nhằm đánh giá nội dung và tiến độ triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Xây dựng bản đồ công nghệ và lộ trình đổi mới công nghệ trong việc phát triển và ứng dụng IoT tại Việt Nam”, mã số: ĐM.40.DA/19 thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC chủ trì.

Đoàn kiểm tra do Ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó cục trưởng Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ làm trưởng đoàn, cùng đại diện Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia và một số thành viên khác tham gia đoàn. Tiếp đón Đoàn có ông Lê Chí Dũng – Giám đốc Trung tâm sáng tạo CMC đại diện đơn vị chủ trì, TS. Đặng Minh Tuấn – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng công nghệ CMC – chủ nhiệm nhiệm vụ, cùng các thành viên chính tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn kiểm tra của Bộ KH&CN thăm quan sản phẩm của nhiệm vụ KH&CN

Tại buổi kiểm tra, TS. Đặng Minh Tuấn, chủ nhiệm nhiệm vụ, đã trình bày báo cáo các nội dung, tiến độ triển khai nhiệm vụ với Đoàn kiểm tra.

Nhóm thực hiện đã triển khai các công việc theo kế hoạch tương ứng. Đến nay, nhiệm vụ đã hoàn thành một số nội dung quan trọng, bao gồm: Nghiên cứu tổng hợp, rà soát các văn bản về tiêu chuẩn, quy chuẩn, chiến lược, chính sách phát triển đối với các lĩnh vực liên quan đến IoT; Phân tích, đánh giá các kinh nghiệm của quốc tế trong việc đánh giá hiện trạng công nghệ và xây dựng định hướng công nghệ IoT; Phân tích các ứng dụng, thị trường và xu hướng phát triển thị trường; Xây dựng khái quát các hồ sơ công nghệ và cập nhật xu hướng nghiên cứu, phát triển trên thế giới.

Đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả và nỗ lực của nhóm nghiên cứu, cũng như sự hỗ trợ tích cực từ Tổ chức chủ trì cả về nhân lực lẫn vật lực dành cho nhóm nghiên cứu.

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Nhóm thực hiện cùng với Tổ chức chủ trì trong thời gian tới sẽ tiếp tục trao đổi, phối hợp với một số doanh nghiệp trong nước để xây dựng bản đồ công nghệ và lộ trình đổi mới công nghệ trong việc phát triển và ứng dụng IoT tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu phần nào đánh giá được xu hướng của thế giới và khoảng cách công nghệ của Việt Nam trong công nghệ IoT, đóng góp vào việc định hướng phát triển công nghệ IoT tại Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030.