Kiểm tra định kỳ tiến độ thực hiện nhiệm vụ Hợp tác nghiên cứu, hỗ trợ nâng cao năng lực hội nhập quốc tế về tiêu chuẩn đo lường cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Kiểm tra định kỳ tiến độ thực hiện nhiệm vụ Hợp tác nghiên cứu, hỗ trợ nâng cao năng lực hội nhập quốc tế về tiêu chuẩn đo lường cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

18/09/2020

Ngày 17/9/2020, Văn phòng Các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia chủ trì phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ nhằm đánh giá nội dung và tiến độ triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư “Hợp tác nghiên cứu, hỗ trợ nâng cao năng lực hội nhập quốc tế về tiêu chuẩn, đánh giá sự phù hợp và đo lường cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào” do Viện Đo lường Việt Nam thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì.

Đoàn kiểm tra do Ông Nguyễn Phú Bình, Phó Giám đốc Văn phòng Các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia làm trưởng đoàn, cùng đại diện Vụ Hợp tác quốc tế, đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật và một số thành viên khác. Tiếp đón Đoàn có TS. Bùi Quốc Thụ, Phó Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam đại diện đơn vị chủ trì, KS. Nguyễn Mạnh Hùng, chủ nhiệm nhiệm vụ cùng các thành viên chính tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn của Bộ KH&CN kiểm tra định kỳ tại Viện Đo lường Việt Nam

KSC. Nguyễn Mạnh Hùng, chủ nhiệm nhiệm vụ, đã trình bày báo cáo các nội dung, tiến độ triển khai nhiệm vụ với Đoàn kiểm tra.

Ngay sau khi được cấp kinh phí của Đợt 1, Nhóm thực hiện đã triển khai các công việc theo kế hoạch tương ứng với phần kinh phí được cấp. Đến nay, nhiệm vụ đã hoàn thành một số nội dung quan trọng, bao gồm: (i) Nghiên cứu tổng quan các vấn đề cần nghiên cứu, (ii) Mua sắm thiết bị, nguyên vật liệu thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, (iii) Dịch Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đánh giá sự phù hợp và đo lường của Lào.

Đoàn của Bộ KH&CN kiểm tra các thiết bị phục vụ các nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ KH&CN với Lào

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được trong giai đoạn đầu triển khai nhiệm vụ, Nhóm thực hiện cùng với Tổ chức chủ trì trong thời gian tới sẽ tiếp tục trao đổi với bên phía Lào để cập nhật tình hình của đối tác, phối hợp chuẩn bị tiến hành hoạt động đào tạo. Kết quả nghiên cứu phần nào đóng góp vào sự phát triển khoa học và công nghệ lĩnh vực tiêu chuẩn, chất lượng, đo lường cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.