Thứ ba, 31/03/2020 01:26

Kiểm tra định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ NĐT.06.JPN/15

16/03/2017

Đề tài "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ của Nhật Bản trong hệ thống thủy lợi nội đồng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nước, giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa vùng Đồng bằng sông Hồng."