Chủ nhật, 21/07/2019 00:47

Một số kết quả đạt được trong triển khai dự án SXTN “Hoàn thiện quy trình sản xuất vắc-xin vô hoạt nhũ dầu quy mô công nghiệp phòng bệnh cúm A/H5N1 cho gia cầm do các biến chủng mới gây ra tại Việt Nam”, mã số SPQG.05b.03

06/08/2018

Ngày 12 tháng 7 năm 2018, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia chủ trì phối hợp Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật và Ban chủ nhiệm Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 đã tiến hành kiểm tra định kỳ đối với dự án SXTN  “Hoàn thiện quy trình sản xuất vắc-xin vô hoạt nhũ dầu quy mô công nghiệp phòng bệnh cúm A/H5N1 cho gia cầm do các biến chủng mới gây ra tại Việt Nam” do Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương (Navetco) chủ trì thực hiện nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong quá trình triển khai dự án theo hợp đồng đã ký.

Từ thành công của đề tài “Nghiên cứu sản xuất vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh cúm A/H5N1 cho gia cầm do các biến chủng mới gây ra tại Việt Nam”, Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco tiếp tục triển khai pha 2 trong chuỗi dự án KH&CN “Công nghệ sản xuất vắc-xin cúm A/H5N1 cho gia cầm”, mã số SPQG.05b.03 thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020. Đó là dự án SXTN “Hoàn thiện quy trình sản xuất vắc-xin vô hoạt nhũ dầu quy mô công nghiệp phòng bệnh cúm A/H5N1 cho gia cầm do các biến chủng mới gây ra tại Việt Nam”.

Sản phẩm chính của dự án SXTN này là vắc-xin vô hoạt nhũ dầu cúm A/H5N1 chứa 2 chủng virus vắc-xin CDC-RG30 và NIBRG-14, có khả năng phòng chống được các clade cũ và mới của virus cúm gia cầm A/H5N1, bao gồm: clade 1, clade 1.1;  clade 2.3.2.1a, clade 2.3.2.1c, clade 2.3.2.1b và vi rút cúm gia cầm H5N6. Vắc-xin đã được công ty nghiên cứu sản xuất ở quy mô phòng thí nghiệm và hiện nay đang tiến tới hoàn thiện các quy trình sản xuất, quy trình kiểm nghiệm, quy trình bảo quản… ở mức độ quy mô công nghiệp.

Sản phẩm chính của dự án SXTN – vắc-xin NAVET-FLUVAC 2

Vừa qua, ngày 12 tháng 7 năm 2018, Đoàn kiểm tra định kỳ dự án KH&CN “Công nghệ sản xuất vắc-xin cúm A/H5N1 cho gia cầm” do Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập đã tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện dự án SXTN nêu trên và thăm nhà máy sản xuất vắc-xin mới của Công ty được xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đoàn kiểm tra do ông Đỗ Thành Long – Giám đốc Văn phòng Chương trình quốc gia là trưởng đoàn, ông Nguyễn Đình Hậu – Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật là phó đoàn, ông Đỗ Hữu Hào – Chủ nhiệm Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 và các thành viên đoàn đã nghe chủ nhiệm dự án SXTN – TS. Trần Xuân Hạnh báo cáo nội dung, tiến độ thực hiện dự án SXTN.

Đoàn kiểm tra định kỳ của Bộ KH&CN

Hiện nay, Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco đã sản xuất thử nghiệm xong 3 lô vắc-xin ở quy mô 500.000 liều/lô. Các lô vắc-xin bước đầu được kiểm tra chất lượng ở cấp cơ sở bằng các phương pháp huyết thanh học, phương pháp công cường độc, phương pháp xác định PD50 và được đánh giá đạt kết quả tốt. Vắc-xin cúm gia cầm A/H5N1 (NAVET - FLUVAC 2) đang trong giai đoạn tiến hành  khảo nghiệm quốc gia, đồng thời vắc-xin cũng đã được gửi đi kiểm nghiệm quốc gia. Ngoài ra, công ty cũng tích cực tổ chức các hội thảo, qua đó trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt tình hình thực tế, định hướng các nghiên cứu đón đầu và quảng bá sản phẩm của Công ty.

Mô hình Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco

Đoàn kiểm tra ghi nhận các kết quả rất tốt về chất lượng vắc-xin và các nội dung khoa học đơn vị đã thực hiện được. Đồng thời, cũng đánh giá đây là dự án kiểu mẫu phát triển sản phẩm quốc gia “Vắc-xin phòng bệnh cho vật nuôi của Việt Nam” trong Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020. Tiến độ dự án SXTN triển khai khá nhanh so với thuyết minh và hợp đồng đã ký.

Dây chuyền đóng nút & dán nhãn vắc-xin của Công ty Navetco

Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco là một trong những đơn vị sản xuất vắc-xin hàng đầu của cả nước, rất quan tâm đến việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học gắn liền với sản xuất. Những sản phẩm của dự án KH&CN đều có tính mới, tính cạnh tranh cao và được thị trường đón nhận như các sản phẩm chất lượng cao đặc biệt là sản phẩm ứng dụng công nghệ sinh học. Sản phẩm vắc-xin cúm gia cầm là một ví dụ điển hình và đã được đưa vào danh mục vắc xin dự phòng quốc gia đáp ứng yêu cầu chống dịch trên cả nước.

Phòng bảo quản giống vi sinh dùng trong sản xuất vác xin
Tank chứa nước cất dùng sản xuất vác xin

Đoàn kiểm tra đã đi thăm nhà máy sản xuất vắc-xin của Công ty, được xây dựng trong khu công nghiệp Việt Nam-Singapore tại tỉnh Bình Dương. Năm 2016, nhà máy sản xuất vắc-xin tại Bình Dương đã được đánh giá đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất vắc-xin phục vụ cả trong nước và xuất khẩu. Trung tâm nghiên cứu và phòng kiểm tra chất lượng (QC) cũng được xây dựng theo tiêu chuẩn ISO 17025, đạt tiêu chuẩn phòng thí nghiệm quốc tế, đảm bảo hỗ trợ hiệu quả cho việc đánh giá chất lượng vắc-xin nói chung và vắc-xin cúm nói riêng. Công ty cũng đầu tư trang bị nhiều dây chuyền, thiết bị hiện đại, phù hợp với quy mô sản xuất công nghiệp của dự án SXTN.

Máy cắt đầu trứng
Máy thu hoạch nước trứng
Hệ thống tiêm trứng tự động
Hệ thống tạo nhũ

Trần Thị Thu Hương, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia