Thứ năm, 21/11/2019 13:29

Những kết quả ban đầu trong quá trình triển khai thực hiện đề tài mã số ĐM.29.HT/17

19/09/2018

Là một trong những nhiệm vụ thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 bắt đầu triển khai từ tháng 9/2017, Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Sihub), Sở Khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh đã có những kết quả nghiên cứu ban đầu được ghi nhận.

Ngày 09 tháng 8 năm 2018, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia chủ trì phối hợp Cục ứng dụng và phát triển công nghệ tiến hành kiểm tra định kỳ đối với đề tài “Tìm kiếm, phát hiện các nhóm nghiên cứu tiềm năng và lựa chọn các tổ chức, cá nhân có kết quả nghiên cứu công nghệ xuất sắc tại khu vực phía Nam đáp ứng mục tiêu, nội dung của chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020” do Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Sihub), Sở Khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong quá trình triển khai đề tài theo hợp đồng đã ký.

Với mục tiêu chung là phát hiện được các nhóm nghiên cứu tiềm năng về công nghệ và lựa chọn được các tổ chức cá nhân có kết quả nghiên cứu công nghệ xuất sắc thuộc khu vực phía Nam đáp ứng mục tiêu, nội dung của chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020; Để tạo môi trường gắn kết các đối tượng KH&CN tiêu biểu đã phát hiện, lựa chọn được làm hạt nhân nòng cốt kết nối, hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp (DN) trên phạm vi 21 tỉnh/ thành khu vực phía Nam tăng cường đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ đã giao Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Sihub) triển khai đề tài nghiên cứu nêu trên từ tháng 9/2017 đến tháng 5/2019.

Mục tiêu cụ thể của đề tài không chỉ là phát hiện các nhóm nghiên cứu tiềm năng về công nghệ và các tổ chức, cá nhân có kết quả nghiên cứu công nghệ xuất sắc trên phạm vi khoảng 450 trường đại học, viện và trung tâm nghiên cứu và doanh nghiệp khoa học công nghệ đang hoạt động tại 21 tỉnh/ thành khu vực phía Nam mà còn là xây dựng mạng lưới và cổng thông tin điện tử kết nối trong các nhóm nghiên cứu tiềm năng về công nghệ và các tổ chức, cá nhân có kết quả nghiên cứu công nghệ xuất sắc đã được lựa chọn.

Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Sỹ Đăng – Phó Giám đốc Văn phòng Chương trình quốc gia là trưởng đoàn, các thành viên đoàn đã nghe nhóm thực hiện đề tài báo cáo nội dung, tiến độ thực hiện.

Trong giai đoạn đầu của quá trình triển khai đề tài, nhóm nghiên cứu đã thực hiện được các công việc sau: Nghiên cứu đánh giá thực trạng và xây dựng các bộ tiêu chí xác định các nhóm nghiên cứu tiềm năng về công nghệ, tiêu chí lựa chọn các tổ chức, cá nhân có kết quả nghiên cứu công nghệ xuất sắc tại khu vực phía Nam, Nghiên cứu triển khai xây dựng các bộ tiêu chí: “bộ tiêu chí” xác định nhóm nghiên cứu tiềm năng về công nghệ có khả năng hình thành công nghệ - từ ý tưởng mới, “bộ tiêu chí” xác định nhóm nghiên cứu tiềm năng về công nghệ có khả năng tiếp tục triển khai hoàn thiện tạo ra công nghệ - từ kế thừa các kết quả nghiên cứu đã có, “bộ tiêu chí” xác định các tổ chức, cá nhân có kết quả nghiên cứu công nghệ xuất sắc và các “mẫu phiếu thu thập thông tin” đi kèm với các bộ tiêu chí. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng đã nghiên cứu xác lập danh sách khoảng 450 cơ quan, đơn vị hoạt động KH&CN trên địa bàn 21 tỉnh/thành - phục vụ điều tra, tìm kiếm, thu thập thông tin.

Để việc triển khai nhiệm vụ có kết quả tốt, nhóm đề tài cũng đã Tổ chức 03 buổi tọa đàm về việc xây dựng các bộ tiêu chí, Hội nghị tập huấn để phổ biến phương pháp và cách thức triển khai, cập nhật thông tin. Nhóm nghiên cứu mong muốn từ những kết quả nghiên cứu của đề tài để tạo lập một hệ thống thông tin chính xác, thiết thực hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia các Chương trình phát triển khoa học và công nghệ của Bộ KH&CN nhằm đem Khoa học vả Công nghệ phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là khu vực các tỉnh phía Nam.

Các tin khác