Hướng dẫn tham gia

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Tổ chức khoa học và công nghệ

Doanh nghiệp có năng lực thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

Điều kiện tham gia các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia:

- Chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN có trình độ đại học trở lên;

- Có đủ năng lực để triển khai nhiệm vụ;

- Nhiệm vụ có tính khả thi và tiềm năng thị trường của sản phẩm;

- Có đề xuất đặt hàng của cơ quan cấp Bộ, ngành hoặc UBND cấp tỉnh.

Quy định chi tiết về điều kiện tham gia các Chương trình được nêu rõ tại Điều 4, Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

CƠ HỘI NHẬN ĐƯỢC
HỖ TRỢ LÊN ĐẾN
100% KINH PHÍ

Tối đa 100%

Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng nâng cao nguồn nhân lực đối với đơn vị trực tiếp tham gia dự án

Tối đa 50%

Đối với hoạt động hoàn thiện công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm quốc gia

Tối đa 30%

Đối với mua vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu; thiết bị đo kiểm, phân tích trong quá trình sản xuất thử nghiệm và sản xuất lô số không của dây chuyền công nghệ

QUY TRÌNH XÉT DUYỆT

1

Tiếp nhận
đề xuất đặt hàng

Thông qua Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh/thành phố trực thuộc TW

2

Xác định
nhiệm vụ

Thông qua Hội đồng tư vấn và các chuyên gia độc lập

3

Tiếp nhận
hồ sơ

Từ các cá nhân tổ chức đăng ký thực hiện nhiệm vụ

4

Tuyển chọn,
giao trực tiếp

Thông qua Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp và các chuyên gia độc lập

5

Thẩm định
kinh phí

Thông qua Tổ thẩm định

6

Phê duyệt,
ký hợp đồng triển khai

Đối với mỗi Chương trình
có thể có các quy định bổ sung.
Vui lòng xem chi tiết ở Chương trình
Quý vị quan tâm.

Tìm hiểu ngay