Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Truyền thông cho các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia năm 2019"

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Truyền thông cho các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia năm 2019"

18/07/2019

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Truyền thông cho các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia năm 2019" của Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-BKHCN ngày 17/7/2019 của Giám đốc Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Truyền thông cho các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia năm 2019", Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia xin thông báo:

- Nhà thầu trúng thầu gói thầu nêu trên: Công ty Cổ phần sáng tạo Lê Minh      

- Người đại diện: Ông Tạ Tuấn Nghĩa

- Giấy Chứng nhận KD số: 010772639

- Địa chỉ cơ quan: Ô 19 Lô 1.A.I.2-No2, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn./.