Thông báo công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia