Thông báo mở hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020

Thông báo mở hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020

28/12/2017

Căn cứ Quyết định Quyết định số 2777/QĐ-BKHCN ngày 16/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện trong Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, bắt đầu thực hiện từ năm 2018, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký chủ trì nhiệm vụ “Xây dựng bản đồ công nghệ và lộ trình đổi mới công nghệ trong việc phát triển và ứng dụng IoT tại Việt Nam” thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia.

Nhằm triển khai các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia kính mời đại diện các đơn vị có hồ sơ đăng ký tham gia các nhiệm vụ thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến dự buổi mở hồ sơ với thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

Thời gian:  14h00 – 17h00, Thứn Tư, ngày 03 tháng 01 năm 2018.

Địa điểm:   Phòng 1116, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia, Số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trân trọng thông báo./.