Thông báo mở hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Đề án 844 năm 2021

Thông báo mở hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Đề án 844 năm 2021

17/09/2021

Căn cứ Quyết định số 3585/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Quyết định số 179/QĐ-BKHCN ngày 29/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844) bắt đầu thực hiện từ năm 2021

Nhằm triển khai các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia kính mời đại diện các đơn vị có hồ sơ đăng ký tham gia các nhiệm vụ thuộc Đề án 844 (đối với các hồ sơ nộp đúng hạn) đến dự buổi mở hồ sơ với thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

Thời gian: 13h30, Thứ Sáu, ngày 24 tháng 9 năm 2021.

Địa điểm:  Phòng 1114, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia, Số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ bà Đào Thị Thủy, Chuyên viên Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia, số điện thoại: 0243.555.1726 (Ext: 409).

 

Trân trọng thông báo./.