Thông báo mở hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án 844 bắt đầu thực hiện từ năm 2020 (đợt 2)

Thông báo mở hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án 844 bắt đầu thực hiện từ năm 2020 (đợt 2)

02/12/2019

Căn cứ Quyết định số 3070/QĐ-BKHCN ngày 23/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt danh mục nhiệm vụ hàng năm định kỳ thuộc Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" (Đề án 844) bắt đầu thực hiện từ năm 2020 (đợt 2).

Nhằm triển khai các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia kính mời đại diện các đơn vị có hồ sơ đăng ký tham gia các nhiệm vụ thuộc Đề án 844 đến dự buổi mở hồ sơ với thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

Thời gian:  14h00 – 17h00, Thứ Ba, ngày 03 tháng 12 năm 2019.

Địa điểm:   Phòng 1114, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia, Số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trân trọng thông báo./.