Tìm kiếm công nghệ nghiên cứu, đánh giá công nghệ phát hiện chiếm quyền điều khiển các thiết bị IoT trên thế giới và đề xuất khả năng chuyển giao vào Việt Nam

Tìm kiếm công nghệ nghiên cứu, đánh giá công nghệ phát hiện chiếm quyền điều khiển các thiết bị IoT trên thế giới và đề xuất khả năng chuyển giao vào Việt Nam

13/08/2020

Nhiệm vụ được triển khai trong Chương trình Tìm kiếm chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 nhằm hướng tìm kiếm được công nghệ phát hiện chiếm quyền điều khiển các thiết bị IoT trên thế giới, đề xuất các giải pháp công nghệ phát hiện chiếm quyền điều khiển các thiết bị IoT và đưa ra các khuyến nghị cho nhà sản xuất cũng như nhà cung cấp dịch vụ, nhà quản lý và người dùng để đảm bảo an toàn cho các hệ thống IoT.

Trong tháng 7 năm 2020, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia chủ trì phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ đánh giá nội dung và tiến độ triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Tìm kiếm công nghệ nghiên cứu, đánh giá công nghệ phát hiện chiếm quyền điều khiển các thiết bị IoT trên thế giới và đề xuất khả năng chuyển giao vào Việt Nam” thuộc Chương trình Tìm kiếm chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 do Học viện Kỹ thuật Quân sự thực hiện.

Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Phú Bình, Phó Giám đốc Văn phòng Chương trình quốc gia làm trưởng đoàn; ông Đỗ Xuân Cương (Ban chủ nhiệm các Chương trình thành phần của Đề án hội nhập quốc tế về  khoa học và công nghệ đến năm 2020), ông Đinh Viết Dũng (Chuyên viên Phòng Châu Âu và Nam Thái Bình Dương, Vụ Hợp tác quốc tế), PGS.TS. Nguyễn Hiếu Minh (Học viện Kỹ thuật mật mã) và một số thành viên khác là thành viên.

Đến nay, Nhóm nghiên cứu đã hoàn thành nghiên cứu một số nội dung quan trọng như: Xây dựng bộ tài liệu về các tiêu chí định hướng cho việc đánh giá công nghệ phát hiện chiếm quyền điều khiển các thiết bị IoT , xây dựng bộ tài liệu phân tích và đánh giá tập cơ sở dữ liệu và các dữ liệu thực tế được dùng trong phát hiện chiếm quyền điều khiển các thiết bị IoT, xây dựng bộ tài liệu phân tích các giải thuật được dùng để phát hiện chiếm quyền điều khiển vào thiết bị, bộ tài liệu thống kê các thiết bị IoT đang được ứng dụng tại Việt nam hiện nayIoT.

Mặc dù, Nhóm nghiên cữu đã cố gắng đã hoàn thành nhiều nội dung trong thời gian ngắn nhưng tiến độ của Nhiệm vụ chậm so với đăng ký. Nguyên nhân chậm tiến độ là do nhóm nghiên cứu không thể thực hiện các đoàn ra để đi khảo sát các công nghệ tiến tiến ở một số nước như CHLB Đức, Nhật Bản hoặc Hàn Quốc vì tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp trên toàn thế giới.       

Đoàn ghi nhận các kết quả và nội dung nghiên cứu khoa học mà nhóm nghiên cứu đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đánh giá cao những nỗ lực nhóm nghiên cứu, cũng như sự hỗ trợ tích cực từ Tổ chức chủ trì cả về nhân lực lẫn vật lực dành cho nhóm nghiên cứu trong tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp.

Với những kết quả đã đạt được trong giai đoạn đầu triển khai nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu cùng với Tổ chức chủ trì kỳ vọng trong thời gian tới sẽ đề xuất các giải pháp công nghệ phát hiện chiếm quyền điều khiển các thiết bị IoT và đưa ra các khuyến nghị cho nhà sản xuất cũng như nhà cung cấp dịch vụ, nhà quản lý và người dùng để đảm bảo an toàn cho các hệ thống IoT.