Tìm kiếm công nghệ thiết kế, chế tạo xuồng hơi cứu hộ, cứu nạn trên cơ sở vật liệu polyme đa lớp

Tìm kiếm công nghệ thiết kế, chế tạo xuồng hơi cứu hộ, cứu nạn trên cơ sở vật liệu polyme đa lớp

13/08/2020

Nhiệm vụ được triển khai trong khuôn khổ của Chương trình Tìm kiếm chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 nhằm hướng tới mục tiêu tìm kiếm công nghệ chế tạo xuồng hơi cứu hộ trên cơ sở vật liệu polyme đa lớp trên thế giới phục vụ cho việc cứu hộ, cứu nạn ở Việt Nam.

Trong tháng 7 năm 2020, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia chủ trì phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ đánh giá nội dung và tiến độ triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Tìm kiếm công nghệ thiết kế, chế tạo xuồng hơi cứu hộ, cứu nạn trên cơ sở vật liệu polyme đa lớp” thuộc Chương trình Tìm kiếm chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 do Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ cao - Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ứng dụng Kỹ thuật và Sản xuất thực hiện.

Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Phú Bình, Phó Giám đốc Văn phòng Chương trình quốc gia làm trưởng đoàn; ông Đỗ Xuân Cương (Ban chủ nhiệm các Chương trình thành phần của Đề án hội nhập quốc tế về  khoa học và công nghệ đến năm 2020), ông Nguyễn Ngọc Anh (Chuyên viên Phòng Châu Âu và Nam Thái Bình Dương, Vụ Hợp tác quốc tế), GS.TS. Đào Trọng Thắng (Học viện Kỹ thuật Quân sự) và một số thành viên khác là thành viên.

Đến nay, Nhóm nghiên cứu đã hoàn thành nghiên cứu một số nội dung quan trọng như: Khảo sát, thu thập thông tin về xuồng và công nghệ chế tạo xuồng hơi dùng trong cứu hộ cứu nạn của cơ quan ứng phó sự cố thiên tai và TKCN từ Trung ương đến địa phương ở Việt Nam; Tìm hiểu hiện trạng tàu, thuyền, xuồng dùng trong cứu hộ cứu nạ theo phương châm chủ động, tại chỗ của một số địa phương cấp Phường, xã; thôn, bản tại Việt Nam, tại các nước Nga, Đức, Nhật Bản thông qua các tài liệu thu thập; và nghiên cứu các ứng dụng phần mềm tính toán các tham số về kết cấu, mô hình động, lực học của xuồng nhằm xác định tính năng kỹ thuật, chiến thuật của xuồng hơi. Nhóm nghiên cứu đã cố gắng thực hiện các nội dung theo kế hoạch. Tuy nhiên, các đoàn ra để tìm hiểu thực tế công nghệ sản xuất xuồng hơi đa lớp tại một số nước tiên tiến như CHLB Nga, CHLB Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và việc vận chuyển xuồng mẫu từ nước ngoài chưa thực hiện được do đại dịch Covid-19.

Đoàn ghi nhận các kết quả và nội dung nghiên cứu khoa học mà nhóm nghiên cứu đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đánh giá cao những nỗ lực nhóm nghiên cứu, cũng như sự hỗ trợ tích cực từ Tổ chức chủ trì cả về nhân lực lẫn vật lực dành cho nhóm nghiên cứu. Nhiệm vụ không thực hiện được các đoàn công tác nước ngoài và việc mua xuồng mẫu để nghiên cứu theo kế hoạch do dại dịch Covid-19 là khách quan.

Với những kết quả đã đạt được trong giai đoạn đầu triển khai nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu cùng với Tổ chức chủ trì kỳ vọng trong thời gian tới sẽ báo cáo tổng quan quy trình thiết kế xuồng hơi trên cơ sở vật liệu polyme đa lớp, bộ tiêu chí đặt hàng công nghệ, báo cáo hồ sơ công nghệ; Báo cáo so sánh, đánh giá các công nghệ chế tạo xuồng hơi cứu hộ trên cơ sở vật liệu polyme đa lớp của các đối tác; Thông tin về đơn vị tiếp nhận và triển khai công nghệ và thông tin về đối tác chuyển giao công nghệ tiềm năng; Bản ghi nhớ chuyển giao công nghệ; Thuyết minh Hợp phần II bao gồm tính khả thi của chuyển giao công nghệ, đánh giá của đại diện đơn vị có nhu cầu sử dụng xuồng hơi trong cứu hộ, cứu nạn tại Việt Nam.