Chủ nhật, 21/07/2019 01:51

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ thực hiện trong kế hoạch năm 2019 thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020

Thực hiện Quyết định số 39/QĐ-BKHCN ngày 09 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:

Xem thêm

Nếu ô tô Việt Nam tốt, Chính phủ có mua không?

(Chinhphu.vn)-Các nước đều có chương trình để tôn vin, phát triển các sản phẩm quốc gia mình. Vậy nếu ô tô của doanh nghiệp Việt Nam đạt tiêu chuẩn “sản phẩm quốc gia”, Chính phủ, các bộ ngành, địa phương có mua để phục vụ các lãnh đạo không?

Xem thêm

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ thực hiện trong kế hoạch năm 2019 thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020 (Quyết định số 3993/QĐ-BKHCN ngày 27/12/2018)

Thực hiện Quyết định số 3993/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:

Xem thêm

Nhà khoa học Việt tạo giống lúa chống stress

Lúa có thể chịu được mặn, hạn hán nhưng vẫn cho năng suất cao, chất lượng gạo thơm, dẻo ngon nhờ chọn bằng công nghệ gene.

Xem thêm

Than và Giấm gỗ sinh học - Dấu ấn mới trong những sản phẩm từ bạch đàn và keo

Là một trong những nhiệm vụ thuộc Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, dự án “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất than sinh học chất lượng cao và giấm gỗ sinh học từ nguyên liệu gỗ rừng trồng (bạch đàn và keo)” đã được ký hợp đồng và tiến hành thực hiện từ tháng 9/2017. Sau khoảng 1 năm triển khai, dự án đã cho thấy những kết quả ban đầu đáng khích lệ.

Xem thêm

Việt Nam lần đầu sản xuất được stent mạch vành

Stent mạch vành "made in Vietnam" có chất lượng tương đương dòng nhập khẩu nhưng giá thành chỉ bằng 70%.

Xem thêm

Những kết quả ban đầu trong quá trình triển khai thực hiện đề tài mã số ĐM.29.HT/17

Là một trong những nhiệm vụ thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 bắt đầu triển khai từ tháng 9/2017, Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Sihub), Sở Khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh đã có những kết quả nghiên cứu ban đầu được ghi nhận.

Xem thêm

Công nghệ ưu tiên và cấp bách cho phát triển và ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

Công nghệ ưu tiên và cấp bách chính là từ khóa quan trọng trong hội thảo “Một số công nghệ ưu tiên và cấp bách cho phát triển và ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao” vừa được Ban chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia và Cục công tác phía Nam phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng tổ chức ngày 21 tháng 8 năm 2018 tại Đà Lạt.

Xem thêm

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ thực hiện trong kế hoạch năm 2019 thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

Thực hiện Quyết định số 2356/QĐ-BKHCN ngày 20/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:

Xem thêm