Tin nổi bật

Tin nổi bật

Căn cứ công văn số 3897/BKHCN-TCCB ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 của Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia năm 2020, Văn phòng Chương trình quốc gia thông báo tuyển dụng 05 chỉ tiêu viên chức ngạch chuyên viên năm 2020, cụ thể như sau:

Từ phế phẩm lúa, mía, nhóm nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ, tạo ra phân bón hữu cơ, giá thể, vải địa kỹ thuật phục vụ trong nông nghiệp.

Nghiên cứu mới cho ra đời giống lúa vừa năng suất, chất lượng tốt trong điều kiện thời tiết khó khăn, vừa có rơm rạ để tận dụng làm nhiên liệu sinh học.