Tin nổi bật

Tin nổi bật

Căn cứ Quyết định số 3585/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Quyết định số 179/QĐ-BKHCN ngày 29/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844) bắt đầu thực hiện từ năm 2021

   Chiều ngày 8/7/2021 tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, Chi bộ Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho hai quần chúng ưu tú và đồng chí Trần Thị Nga, Phó Trưởng phòng Tài chính- Kế toán và đồng chí Phạm Thị Phương Oanh, Chuyên viên phòng Hành chính – Tài vụ.

Căn cứ công văn số 3897/BKHCN-TCCB ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 của Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia năm 2020, Văn phòng Chương trình quốc gia thông báo tuyển dụng 05 chỉ tiêu viên chức ngạch chuyên viên năm 2020, cụ thể như sau: