Thứ hai, 18/03/2019 20:39

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2018 thuộc Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao

Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì nhiệm vụ phương thức tổ chức thực hiện tuyển chọn, cụ thể như sau:

Xem thêm

Thông báo về việc giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2018 thuộc Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao

Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng xét giao trực tiếp thực hiện trong Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao bắt đầu thực hiện từ năm 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì nhiệm vụ phương thức và kế hoạch thực hiện xét giao trực tiếp cụ thể như sau:

Xem thêm

Diễn đàn “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” và phát động Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” năm 2018

Ngày 21/4/2018, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức diễn đàn “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” và phát động cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” năm 2018, đông đảo các doanh nghiệp khởi nghiệp và sinh viên thuộc các vườn ươm tạo khởi nghiệp của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn đã tham dự và được lắng nghe những chia sẻ thú vị và những kinh nghiệm khởi nghiệp bổ ích của các chuyên gia đã khởi nghiệp thành công.

Xem thêm

Thông báo mở hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020

Căn cứ Quyết định Quyết định số 2777/QĐ-BKHCN ngày 16/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện trong Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, bắt đầu thực hiện từ năm 2018, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký chủ trì nhiệm vụ “Xây dựng bản đồ công nghệ và lộ trình đổi mới công nghệ trong việc phát triển và ứng dụng IoT tại Việt Nam” thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia.

Xem thêm

Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp KH&CN theo Luật KH&CN 2013

Ngày 26/12/2017, tại Hà Nội, Văn phòng các Chương trình khoa học và Công nghệ (KH&CN) quốc gia đã tổ chức nghiệm thu cấp nhà nước đề án “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp KH&CN theo Luật KH&CN 2013” (thuộc Chương trình 592). Đề án do Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN chủ trì.

Xem thêm

Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng công tác năm 2018

Ngày 25/12/2017, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia đã đồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng công tác năm 2018. Hội nghị được chủ trì bởi Thứ trưởng Phạm Công Tạc, là sự kiện thường niên của Khối Văn phòng quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia. Tham gia Hội nghị còn có Lãnh đạo và cán bộ Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước và Văn phòng Chương trình nông thôn miền núi.

Xem thêm

Hội thảo “Đề xuất một số hoạt động công nghệ cao trọng tâm thuộc lĩnh vực vật liệu mới trong thời gian tới”

Ngày 22/12/2017, Ban chủ nhiệm Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 phối hợp với Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia tổ chức Hội thảo “Đề xuất một số hoạt động công nghệ cao trọng tâm thuộc lĩnh vực vật liệu mới trong thời gian tới”.

Xem thêm

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”

Triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/05/2016 (sau đây viết tắt là “Đề án 844”), căn cứ Quyết định số 2299/QĐ-BKHCN ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy định tạm thời xử lý hồ sơ tham gia Đề án 844 (sau đây gọi tắt là “Quyết định số 2299/QĐ-BKHCN”), Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về việc tuyển chọn/giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án 844, cụ thể như sau:

Xem thêm

Nâng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ thuộc Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"

Ngày 23/11/17, tại Hà Nội, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia đã tổ chức hội thảo "Nâng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ thuộc Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" (Đề án 844). Đây là dịp để cơ quan quản lý kinh phí và tổ chức chủ trì trao đổi, giải đáp thắc mắc nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả trong việc triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án. 

Xem thêm

Hoàn thiện công nghệ nhân giống lan Thạch hộc tía và nâng cao năng suất giống lợn Nậm Khiếu

Ngày 17/11/2017, tại Hà Nội, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN) quốc gia đã tổ chức nghiệm thu dự án “Hoàn thiện công nghệ nhân giống in vitro, nuôi trồng lan Thạch hộc tía và tuyển chọn, nâng cao năng suất giống lợn Nậm Khiếu”. Đây là dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm do Viện Khoa học sự sống (Đại học Thái Nguyên) chủ trì.

Xem thêm