Thứ bảy, 17/11/2018 00:52

Tọa đàm Giới thiệu và hướng dẫn tham gia các Chương trình KH&CN quốc gia tại Ninh Bình

Ngày 28/3/2017, tại thành phố Ninh Bình đã diễn ra Tọa đàm "Giới thiệu và hướng dẫn tham gia các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia". Tham gia Tọa đàm, ngoài Văn phòng Chương trình quốc gia còn có đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình và các Sở, ban, ngành, các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và đại diện cơ quan truyền thông.

Xem thêm

Kêu gọi đề xuất dự án KH&CN tham gia Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia "Vắc-xin phòng bệnh cho vật nuôi của Việt Nam"

Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bao gồm 09 sản phẩm quốc gia, trong đó Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ quản 04 sản phẩm quốc gia. Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang triển khai “Sản phẩm vắc-xin phòng bệnh cho vật nuôi của Việt Nam” theo Đề án khung đã được phê duyệt tại Quyết định số 377/QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xem thêm

Kêu gọi đề xuất dự án KH&CN tham gia Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia "Thiết bị nâng hạ có sức nâng lớn"

Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bao gồm 09 sản phẩm quốc gia, trong đó Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ quản 04 sản phẩm quốc gia. Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang triển khai “Sản phẩm thiết bị nâng hạ có sức nâng lớn” theo Đề án khung đã được phê duyệt tại Quyết định số 1677/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xem thêm

Nghiên cứu thành công giống gốc sản xuất vắc-xin phòng bệnh cho lợn

Ngày 14/1/2017, tại Hà Nội, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 “Nghiên cứu tạo giống gốc để sản xuất vắc-xin phòng hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản cho lợn (PRRS) ở Việt Nam” .

Xem thêm

Nghiên cứu sản xuất vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh cúm A/H5N1 cho gia cầm do các biến chủng mới gây ra tại Việt Nam

      Ngày 12 tháng 01 năm 2017, Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia, Ban chủ nhiệm Chương trình Sản phẩm quốc gia cùng các đơn vị có liên quan đã tiến hành nghiệm thu nhiệm vụ “Nghiên cứu sản xuất vắc-xin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh cúm A/H5N1 cho gia cầm do các biến chủng mới gây ra tại Việt Nam” thuộc dự án KH&CN “Công nghệ sản xuất vắc-xin cúm A/H5N1 cho gia cầm”, mã số SPQG.05b.03 thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 do TS. Trần Xuân Hạnh là chủ nhiệm nhiệm vụ và Công ty cổ phần thuốc thú y trung ương NAVETCO là Đơn vị chủ trì đã được nghiệm thu cấp nhà nước.

Xem thêm

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ thực hiện trong kế hoạch năm 2017 thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020

Thực hiện các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2017.

Xem thêm

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong kế hoạch năm 2016 thuộc Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao

Thực hiện Quyết định số 3141/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:

Xem thêm

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ thực hiện trong kế hoạch năm 2016

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ thực hiện trong kế hoạch năm 2016 thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020

Xem thêm

Giới thiệu và hướng dẫn tham gia các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

Ngày 19/5/2016, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan tổ chức Hội thảo "Giới thiệu và hướng dẫn tham gia các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia"

Xem thêm