<p>Văn phòng Các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia chủ trì phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ nhằm đánh giá nội dung và tiến độ triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư “Tổng hợp các hợp chất bán dẫn mới cấu trúc lớp, ứng dụng làm vật liệu xúc tác quang và lưu trữ năng lượng” do Viện Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ thuộc Trường Đại học Quy Nhơn thực hiện.</p>

Nhằm hướng tới mục tiêu "Xây dựng được cơ sở khoa học và công nghệ chế biến các loại phế phụ phẩm nông nghiệp (bã mía/rơm rạ) ở Thanh Hóa thành các loại vật liệu hữu cơ có giá trị cao đối với nông nghiệp bền vững và môi trường xanh"  

Nhiệm vụ được triển khai trong Chương trình Tìm kiếm chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 nhằm hướng tìm kiếm được công nghệ phát hiện chiếm quyền điều khiển các thiết bị IoT trên thế giới, đề xuất các giải pháp công nghệ phát hiện chiếm quyền điều khiển các thiết bị IoT và đưa ra các khuyến nghị cho nhà sản xuất cũng như nhà cung cấp dịch vụ, nhà quản lý và người dùng để đảm bảo an toàn cho các hệ thống IoT.

Nhiệm vụ được triển khai trong khuôn khổ của Chương trình Tìm kiếm chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 nhằm hướng tới mục tiêu tìm kiếm công nghệ chế tạo xuồng hơi cứu hộ trên cơ sở vật liệu polyme đa lớp trên thế giới phục vụ cho việc cứu hộ, cứu nạn ở Việt Nam.

Văn phòng Các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia chủ trì phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ nhằm đánh giá nội dung và tiến độ triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư “Tổng hợp các hợp chất bán dẫn mới cấu trúc lớp, ứng dụng làm vật liệu xúc tác quang và lưu trữ năng lượng” do Viện Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ thuộc Trường Đại học Quy Nhơn thực hiện.

Vừa qua, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia đã tổ chức Hội thảo “Hướng dẫn triển khai và thanh quyết toán các nhiệm vụ thuộc Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844). Mục tiêu của Hội thảo là giúp các tổ chức chủ trì tham gia Đề án 844 có được hình dung vừa bao quát vừa cụ thể về các bước triển khai các nội dung, hoạt động theo hợp đồng đã ký cũng như các quy định về hồ sơ tài chính trong quá trình thanh, quyết toán nhiệm vụ.