Nhằm hướng tới mục tiêu "Xây dựng được cơ sở khoa học và công nghệ chế biến các loại phế phụ phẩm nông nghiệp (bã mía/rơm rạ) ở Thanh Hóa thành các loại vật liệu hữu cơ có giá trị cao đối với nông nghiệp bền vững và môi trường xanh"  

Nhiệm vụ được triển khai trong Chương trình Tìm kiếm chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 nhằm hướng tìm kiếm được công nghệ phát hiện chiếm quyền điều khiển các thiết bị IoT trên thế giới, đề xuất các giải pháp công nghệ phát hiện chiếm quyền điều khiển các thiết bị IoT và đưa ra các khuyến nghị cho nhà sản xuất cũng như nhà cung cấp dịch vụ, nhà quản lý và người dùng để đảm bảo an toàn cho các hệ thống IoT.