<p><em><strong>Quy trình sản xuất giống dừa sáp bằng công nghệ nuôi cấy cứu phôi đã được các nhà khoa học Việt hoàn thiện và làm chủ, cho tỷ lệ quả sáp cao.</strong></em></p>