Thứ bảy, 17/11/2018 01:24

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ thực hiện trong kế hoạch năm 2018 thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020

Thực hiện Quyết định số 3290/QĐ-BKHCN ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:

Xem thêm

Nhà khoa học Việt tạo giống lúa chống stress

Lúa có thể chịu được mặn, hạn hán nhưng vẫn cho năng suất cao, chất lượng gạo thơm, dẻo ngon nhờ chọn bằng công nghệ gene.

Xem thêm

Than và Giấm gỗ sinh học - Dấu ấn mới trong những sản phẩm từ bạch đàn và keo

Là một trong những nhiệm vụ thuộc Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, dự án “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất than sinh học chất lượng cao và giấm gỗ sinh học từ nguyên liệu gỗ rừng trồng (bạch đàn và keo)” đã được ký hợp đồng và tiến hành thực hiện từ tháng 9/2017. Sau khoảng 1 năm triển khai, dự án đã cho thấy những kết quả ban đầu đáng khích lệ.

Xem thêm

Nghiên cứu đón đầu công nghệ 5G phục vụ phát triển hạ tầng viễn thông tốc độ cao

Nhằm hướng tới mục tiêu thiết kế, chế tạo được mẫu anten MIMO tích hợp hệ thống phần cứng có khả năng xử lý tín hiệu tạo đa búp sóng cho hệ thống thông tin di động 5G, giúp tăng hiệu suất sử dụng năng lượng, hiệu quả sử dụng phổ và giảm được can nhiễu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư do Viện Điện tử Viễn thông  - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội chủ trì sẽ đáp ứng yêu cầu làm chủ công nghệ và có thể ứng dụng rộng rãi cho việc chế tạo các trạm gốc thu phát 5G, đồng thời góp phần cho định hướng các tiêu chuẩn 5G trong tương lai.

Xem thêm