Hợp tác nghiên cứu Việt Nam và Vương quốc Anh: Ứng dụng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới để xác định vi khuẩn đa kháng thuốc (MDRO) gây nhiễm khuẩn bệnh viện

Hợp tác nghiên cứu Việt Nam và Vương quốc Anh: Ứng dụng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới để xác định vi khuẩn đa kháng thuốc (MDRO) gây nhiễm khuẩn bệnh viện

07/10/2020

Ngày 07/10/2020, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia chủ trì phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ đánh giá nội dung và tiến độ triển khai nhiệm vụ “Ứng dụng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới để xác định vi khuẩn đa kháng thuốc (MDRO) gây nhiễm khuẩn bệnh viện” do Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thực hiện.

Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Phú Bình, Phó Giám đốc Văn phòng Chương trình quốc gia làm trưởng đoàn; ông Nguyễn Hoàng Anh (Phó Trưởng phòng Châu Âu và Nam Thái Bình Dương, Vụ Hợp tác quốc tế), TS. Trịnh Thành Trung (Viện trưởng Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội) và một số thành viên khác là thành viên.

Theo báo cáo của chủ nhiệm nhiệm vụ GS.TS. BS. Nguyễn Văn Kính, nhiệm vụ đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu sau:

 1. Nghiên cứu tình trạng vi khuẩn đa kháng thuốc gây nhiễm khuẩn bệnh viện và lập kế hoạch chi tiết

 2. Xác định tỷ lệ các loại vi khuẩn đa kháng thuốc (MDRO) gây nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV) tại Khoa Điều trị tích cực của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (NHTD) và Bệnh viện Bạch Mai

 3.Xác định trình tự hệ gen của các vi khuẩn đa kháng thuốc (MDRO) gây nhiễm khuẩn bệnh viện bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới.

   Nhóm nghiên cứu cùng với Tổ chức chủ trì đã hoàn thành các sản phẩm sau:  

1. Quy trình kỹ thuật Giải trình tự gen bộ gen của vi khuẩn (SOP);

2. Quy trình ứng dụng phần mềm phân tích hệ gen;

3. Quy trình xác định trình tự bộ gen của các loại vi khuẩn đa kháng thuốc gây nhiễm khuẩn bệnh viện (SOP);

4. Sổ tay hướng dẫn quản lý bệnh nhân nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc: Sổ tay hướng dẫn quản lý bệnh nhân nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc và được hội đồng khoa học cấp cơ sở thông qua;

5. Báo cáo cơ sở dữ liệu trình tự bộ gen của các vi khuẩn kháng đa kháng thuốc gây nhiễm khuẩn bệnh viện;

6. Báo cáo xác định bộ gen và mối liên quan đến nhiễm khuẩn bệnh viện

7. 05 bài báo trong nước và 05 bài báo cáo trong hội nghị quốc tế.

8. Hỗ trợ 01 NCS và 01 thạc sỹ

Với các nghiên cứu và các kết quả đạt được, Tổ chức chủ trì đang cố gắng đăng 02 bài báo ISI và ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong điều trị bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Nhiệm vụ đã đạt được mục tiêu xác định trình tự bộ gen của các loại vi khuẩn đa kháng thuốc gây nhiễm khuẩn bệnh viện bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới và phân tích đặc điểm bộ gen của các loại vi khuẩn đa kháng thuốc và mối liên quan đến nhiễm khuẩn bệnh viện.

Đoàn ghi nhận các kết quả và nội dung nghiên cứu khoa học mà nhóm nghiên cứu đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đánh giá cao những nỗ lực nhóm nghiên cứu, cũng như sự hỗ trợ tích cực từ Tổ chức chủ trì cả về nhân lực lẫn vật lực dành cho nhóm nghiên cứu, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Đoàn kiểm tra đề nghị Tổ chức chủ trì hoàn thiện các sản phẩm và tiến hành các thủ tục nghiệm thu cơ sở để nhiệm vụ kết thúc theo hợp đồng đã ký.